28. července 2020
|

Podáváme trestní oznámení na Agrofert

Nadační fond proti korupci (NFPK) podal trestní oznámení k Městskému státnímu zastupitelství v Praze v případu veřejných zakázek, které získávají společnosti z koncernu Agrofert.

Podle názoru právního experta Fondu Ondřeje Závodského existuje podezření mj. z trestného činu podvodu tím, že jednotliví zaměstnanci uvedených společností uvádějí v omyl organizační složky státu a státní organizace, které řeší zadávací řízení u veřejných zakázek, tím, že tvrdí, že nejsou ovládanými osobami dle § 4b zákona o střetu zájmů. Veškeré dostupné informace však svědčí o opaku, tj. o tom, že Andrej Babiš jako veřejně činná osoba předmětné společnosti ovládá a proto se dle zákona o veřejných zakázkách nemůže o státem vypisované veřejné zakázky ucházet, dvojnásob pak předmětné veřejné zakázky získávat.

„Jsme si vědomi toho, že bylo podáno více obdobných oznámení, například rozsáhlé podání České pirátské strany, avšak jsme přesvědčeni, že nebyly zacíleny právě na toto jednání, v němž trestný čin spatřujeme,“ vysvětlil právník Ondřej Závodský. NFPK byl v kontaktu s několika společnostmi, jež se cítí být podvedeny, neboť konkurenční společnosti, dle českého práva, zakázky získat nemohou. Podle něho je možné, že by z podvodu i dalších trestných činů měly být obviněny i společnosti z koncernu Agrofert jako právnické osoby. NFPK požádal státní zastupitelství o průběžné informování o průběhu šetření.

iHned.CZ: Nadační fond proti korupci podal trestní oznámení na Agrofert. Holding podle něj neměl dosáhnout na veřejné zakázky.

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.