25. května 2023
| Kauzy

Pražský majetek jako soukromý business

Pražské domovy mládeže nabízejí komerční nájmy přes soukromé účty na aplikaci Airbnb. Magistrát Hlavního města soukromý milionový byznys s jeho majetkem přehlíží a ještě ho dotuje. Vedení města problém kryje a až do našeho zjištění o soukromých aktivitách zařízení "prý" nevědělo.  

Hlavní město Praha na svém území vlastní lukrativní nemovitosti. Některé z nich slouží veřejnému zájmu – například vzdělávacímu systému. Příkladem mohou být domovy mládeže, které nabízejí ubytování a stravování například pro studentky středních škol, odborných učilišť a vyšších odborných škol.

Takovým zařízením je také Domov mládeže a školní jídelna Praha 2, Neklanova 32. Provozuje celkově tři zařízení. 


Domovy mládeže nabízí kromě bydlení také stravování, volnočasové aktivity a poradenství pro „přespolní“ studentky, studentky, kterých pobyt poblíž školy, nebo ve skupině si vyžaduje jejich forma vzdělání, či studentky ze sociálně odkázaných skupin obyvatelstva. Jejich zřizovatelem je Magistrát hlavního města. 

Pozitivní role v rámci pražského vzdělávacího systému je však v případě Domovu mládeže a školní jídelny Neklanova překryta četnými podezřeními z nestandardního hospodaření a nakládání s veřejným majetkem. Vše je způsobeno přístupem vedení zařízení, které se k svěřenému majetku chová jako k vlastnímu soukromému.  

Jak zjistil Nadační fond proti korupci (NFPK), pokoje městských domovů mládeže nabízí vedení tohoto zařízení třeba přes aplikaci sdíleného bydlení Airbnb. Pokud to nepřekáží zřizovateli – magistrátu Hlavního města – ani na tom nemusí být zdánlivě nic zvláštního. Situace je však minimálně nestandardní v tom, že zřizovatel o tomto způsobu pronájmu nevěděl. Anebo to alespoň ještě na konci minulého roku tvrdil. Podezřelý je také fakt, že příjmy z tohoto pronájmu magistrát neeviduje a veřejné zařízení nabízí pokoje v aplikaci Airbnb coby soukromá osoba.  

 

Pronájem veřejného soukromě

Jak se NFPK ujistil v komunikaci se zástupci aplikace Airbnb, provozovatel zařízení ve veřejném vlastnictví, nebo majitel internátu, či domovu mládeže nesmí pokoje v zařízení nabízet coby soukromá osoba. Jde o porušení Podmínek použití aplikace. 

Z hlediska českých zákonů je však podstatnější případné zatajení příjmů z pronájmů, které byly uhrazeny na soukromé účty. To by mohlo zakládat podezření z Porušení povinnosti při správě cizího majetku a pravidel pro provoz zařízení narýsovaných magistrátem Hlavního města. 

Že jsou pokoje v domovech mládeže pronajímány jako soukromé bydlení si NFPK ověřil také v terénu – poptávkou po ubytování a následným ubytováním. Pronajímatel v aplikaci Airbnb komunikoval coby soukromý majitel. Následně se s poptávajícím domluvil na předání klíčů, stejně jak to funguje při soukromých pronájmech. Na vstupu pro krátkodobé nájemníky v zařízení Domovu Mládeže Husova visí kontaktní telefon vedoucího školní jídelny a obchodního partnera vedení domovu mládeže Jana Noska.    

 

Investiční projekty

Podle zdroje NFPK došlo v zařízeních domovů mládeže v uplynulých letech také k rozsáhlým přestavbám, které měly za cíl rozšířit možnosti krátkodobých pronájmů. Potvrzují to také některé z povinně zveřejněných smluv. V Pobřežní ulici došlo k přestavbě bývalých kanceláří pracovníků na pokoje pro krátkodobý pronájem. Došlo také k bourání čelní zdi a výstavbě samostatného vchodu pro zákazníky krátkodobých nájmů. Podobné rekonstrukce proběhly také v podkroví Domovu mládeže Husova. Všechny práce byly hrazené z prostředků zajišťujících zařízení Domov mládeže a školní jídelna Praha 2, Neklanova 32.

Podle veřejně dostupných zdrojů, pouze za poslední dva roky přesáhla hodnota rekonstrukčních projektů a další modernizace prostorů s vybavením sumu deseti milionů korun. Anonymní zdroje tvrdí, že velká část investic slouží ke soukromému užívání vedení zařízení. Mezi smlouvami je možné najít také třeba nákup elektromobilu značky Toyota v hodnotě téměř milion korun. 

Příjemný přivýdělek

Jak má Nadační fond proti korupci zdokumentováno, k 21.4.2023 pronajímal Domov mládeže Neklanova přes soukromé konto na Airbnb 30 pokojů. Cena za přenocování v každém z nich se různí, průměrná cena noci pro jednu osobu však dosahuje hodnoty 1318 českých korun. Při eventuálním plném obsazení nabízených pokojů tedy pronajímatel pokojů v domovech mládeže zinkasuje za jednu noc zhruba 40 tisíc korun. Za měsíc duben 2023 by si tak vydělal 1,2 milionu korun. 

Jde o hypotetickou situaci, která ovšem není nereálná. Jak ukázal modelový příklad pokoje, který si pronajal NFPK, už počátkem dubna 2023 byly obsazené všechny termíny až do konce června. Na nemožnost rezervovat si jakýkoliv pokoj v zařízeních v Husově a Pobřežní ulici NFPK narazil také koncem října a začátkem listopadu 2022. Nejvytíženější přitom bývají velikonoční a vánoční svátky, či léto. 

Kamarádi do deště. Dvě rodiny bok po boku v podnikání i veřejné službě

Za investičními akcemi do prostorů určených ke krátkodobému pronájmu, stejně jako za pronajímáním těchto pokojů stojí vedení zařízení DM Neklanova. Konkrétně rodina ředitele a jejich obchodní partner. Kromě akcí v zařízení společně podnikají také v soukromé sféře. 

Ředitelem DM Neklanova je Luboš Vacek starší. Jeho syn Luboš Vacek mladší má být tím, kdo má na starosti celou agendu krátkodobých pronájmů. V zařízení mu s provozními záležitostmi tohoto pronájmu údajně pomáhá vedoucí školní jídelny Jan Nosek.  

Oba spolupracují také například v podnikatelském projektu obchodu CBD Area.  Jde o obchodníka s CBD přípravky a bylinkovými doplňky stravy. Provozuje tři pražské kamenné prodejny a e-shop. Obchod je zastřešen společnosti Luvaa. Luboš Vacek mladší a Jan Nosek jsou společníky této firmy. 

Oba jsou společníky také ve firmě Drip it, která prodává kávovinové zboží, či zařízení. Figurují také v projektu restauračního zařízení Fresh Garden Bistro, které provozují na pražském Florenci a bok po boku stojí také v projektu e-shopu s oblečením fortuo.cz. Společným dílem obou podnikavců je také prodej CBD balzámu GaiaMe. Vacek mladší a Jan Nosek vlastní v poměru 60:40 také pražskou firmu Luprano s.r.o.

V některých ze jmenovaných projektů figuruje také manželka ředitele DM Neklanova Simona Vacková. Ta kromě jiného slouží jako pojítko mezi rodinami Vacků a Nosků. Byla společnici ve firmě Pavaon Group. Firma měla ve statutárních pozicích Jana Noska, Josefa Noska, ale také Luboše Vacka staršího, tedy přímo ředitele DM Neklanova, jeho syna Luboše Vacka mladšího i manželku Simonu Vackovou. Naznačuje to známosti a partnerství celých rodin. 

Simona Vacková je také ředitelkou mateřské školy Monte Kids – školky s učební metodou Montessori. Zařízení je provozováno z.s. Monte Kids. Předsedkyní spolu je Simona Vacková, místopředsedou spolku Luboš Vacek mladší a členkou výboru Natálie Vacková, dcera Luboše Vacka staršího.  

Nevidí, neslyší

Krátkodobé nájmy byly v hlavním městě České republiky ústředním tématem posledních let. Politici v předvolebních soubojích kritizovali krátkodobé nájmy. To, že jsou ke krátkodobému nájmu a bez evidence tržeb pronajímány pokoje budov ve vlastnictví hlavního města však nevidí. Jak vyplývá z informací, které si NFPK vyžádal, magistrát eviduje tržby z krátkodobého nájmu v DM Neklanova za rok 2022 jenom ve výši zhruba 165 tisíc korun ročně. Vychází přitom pouze z informací, které poskytl ředitel zařízení.   

Magistrát neví o tom, že tyto prostory nabízelo vedení DM Neklanova přes aplikaci Airbnb, nevěděl ani o soukromém charakteru této nabídky. Jde o poznatek vyplývající z odpovědí na žádost na základě zákonu o svobodném přístupu k informacím, kterou NFPK adresoval pražskému magistrátu ještě koncem roku 2022 a aktualizované žádosti z května 2023. Pro zjištění informací si magistrát vyžádal prodloužení zákonné lhůty pro odpověď. Navzdory nedodržení ani prodlouženého termínu však v odpovědích zopakoval dřívější tvrzení vycházející zejména z informací ředitele zařízení DM Neklanova.  

Hlavní město Praha umožňuje 15 jím zřizovaným příspěvkovým organizacím, 3 domovům mládeže a 12 školám, které v rámci své činnosti provozují domov mládeže nebo internát – na základě zřizovací listiny, aby v rámci své doplňkové činnosti poskytovaly ubytovací služby ve svých prostorách pro komerční cíle. Příspěvkové organizace mohou vykonávat doplňkovou činnost za předpokladu, že nenaruší plnění hlavního účelu organizace. Zde je otázkou, zda není zejména v období turistické sezóny omezená nabídka pokojů pro studentky. Podle anonymního zdroje byli dívky v jednom zařízení požádané, aby během víkendu, kdy jezdí domů za rodinou, pokoje v domově mládeže vyklidili, aby je zařízení mohlo obsadit víkendovými nájemníky. 

Příjmy z doplňkové činnosti příspěvkových organizací mají být využívány ke krytí nákladů organizace. Hlavní město Praha nemá z ubytovacích služeb příspěvkových organizací žádný příjem. Problém však vzniká, když se příjmy z pronájmu neobjeví v účetnictví zařízení. Rozdíl mezi příjmy, které z účetních záznamů pozná zřizovatel zařízení a výše odhadovaným příjmem za krátkodobé pronájmy bije do očí. Navzdory tomu se na problému, který analýza popisuje během několika měsíčního šetření NFPK nic nezměnilo. V zařízení však po zájmu nadačního fondu probíhá inspekce. NFPK o nekalém postupu informuje nejen magistrát Hlavního města Praha, ale také představitele aplikace Airbnb a veřejnost. 

  

Zdroje: 

Podobné články

2. května 2014

Kauzy

Archiv našich kauz

19. srpna 2014

SFŽP

Libor Michálek upozornil v prosinci 2010 policii i veřejnost na skutečnosti, které nasvědčovaly korupčnímu jednání v souvislosti se Státním fondem životního prostředí (SFŽP). Popsal zejména nátlak, kterému byl jako ředitel SFŽP vystaven…

21. srpna 2014

Chronologie kauzy

16. dubna 2013 - Soud definitivně osvobodil Knetiga 28. srpna 2012 - Soud osvobodil Drobilova exporadce Knetiga viněného z korupce 20. července 2012 - Třetí pokus vyšel. Knetigův případ míří k soudu 29. června 2012 - Libor Michálek…

2. května 2014

Vyjádření Libora Michálka

Zde naleznete vyjádření Libora Michálka na rozhodnutí úřadů a články v médiích. Libor Michálek podává stížnost proti usnesení policie o odložení kauzy údajného podplácení ze strany exministra životního prostředí a místopředsedy ODS…

2. května 2014

Audiozáznamy

Zde máte možnost si prostudovat jednotlivé důkazné materiály, a to zvukové záznamy i jejich samotný přepis. Schůzka mezi poradcem ministra životního prostředí Pavla Drobila Martinem Knetigem a ředitelem Státního fondu životního prostředí…

2. května 2014

Rozhovor Martina Knetiga s Liborem Michálkem

Kauza uplácení a manipulace veřejných zakázek na Státním fondu životního prostředí v kostce Chronologický průběh kauzy Přepis nahrávek a audiozáznam ke stažení Vyjádření a reakce Libora Michálka Videozáznamy …