19. srpna 2014

SFŽP

Libor Michálek upozornil v prosinci 2010 policii i veřejnost na skutečnosti, které nasvědčovaly korupčnímu jednání v souvislosti se Státním fondem životního prostředí (SFŽP). Popsal zejména nátlak, kterému byl jako ředitel SFŽP vystaven ohledně některých veřejných soutěží a rovněž ohledně procesu ukládání volných peněžních prostředků SFŽP v bankách.

Libor Michálek byl jmenován ředitelem  SFŽP v srpnu 2010 na doporučení poradce ministra životního prostředí Martina Knetiga.  V září 2010 byl na Libora Michálka vyvíjen nátlak v souvislosti s výstavbou čističky odpadních vod v Praze. Tehdejší ministr vnitra Radek John mu doporučil, aby pořídil důkazy, a s nimi pak šel na policii. Začátkem října 2010 Libor Michálek obdržel upozornění z Komerční banky, že jistá osoba banku kontaktovala jménem SFŽP s požadavkem na sponzorování ODS výměnou za uložení většího objemu peněz SFŽP v této bance. Současně začal Martin Knetig vyvíjet tlak na schválení metodiky ukládání prostředků SFŽP, která umožní manipulaci s nabídkami bank na úrovni finančního poradce.

O čem kauza je?

Libor Michálek (dále jen „L. Michálek“) byl jmenován ředitelem SFŽP v srpnu 2010 na doporučení poradce ministra životního prostředí Martina Knetiga. Od počátku byl svědkem různých nestandardních manipulací a nátlaků, a proto se rozhodl svá podezření nahlásit svému nadřízenému ministru životního prostředí Pavlu Drobilovi, který se ovšem neztotožnil s Michálkovými výhradami. Následně L. Michálek oslovil ministra vnitra Radka Johna, který mu doporučil, aby pořídil důkazy, a s nimi pak šel na policii. Nakonec při spolupráci s médií pořídil důkazné nahrávky, které předal MF DNES a policií. Kauzy Státního fondu životního prostředí lze rozdělit na 3 části:

  1. Čistička odpadních vod

V září 2010 byl vyhlášen několikamiliardový tendr týkající se výstavby čističky odpadních vod. Na L. Michálka (tehdejšího ředitele SFŽP) byl vyvíjen v této věci nátlak, aby podílel se na nestandardních manipulacích v souvislosti s přidělením této zakázky. Tato kauza poukázala rovněž skutečnost, že přípravu pletich u veřejných zakázek nebylo možné postihnout, jelikož během jedné z novelizací trestního zákoníku byl tento trestný čin eliminován.

  1. Uložení prostředků SFŽP v komerční bance výměnou za sponzoring politické strany

L. Michálek čelil nestandardnímu tlaku na uložení prostředků v Komerční bance. Za tímto účelem absolvoval setkání, ze kterých bylo zřejmé, že výměnou za uložení prostředků by měla být sponzorovaná politická strana. Rovněž s takovýmto postupem L. Michálek nesouhlasil a zajistil v této věci důkazní prostředky.

  1. Poradenské smlouvy týkající se Dušana Fibingra

S nástupem Dušana Fibingra se výrazně zvýšil objem poradenských smluv uzavřených mezi SFŽP a různými společnostmi, které byly spjaty s Dušanem Fibingrem. V této věci byl na L. Michálka vyvíjen nátlak, aby se podílel na přidělování těchto účelových zakázek.

V následných soudních řízeních se nepodařilo bohužel vyvodit trestní odpovědnost podezřelých či obviněných osob, ačkoliv tyto kauzy byly opakovaně projednávány. Své pravomoci otevřít jednotlivé případy využil i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Naštěstí díky odvážnému počínání L. Michálka podařilo se jednotlivým nekalým úmyslům zabránit.

Osoby a obsazení

 

Pavel Drobil

Martin Knetig

Libor Michálek

Vladimír Jeřábek

  • člen představenstva KB

 

Co jsme v kauze udělali?

NFPK podpořil hlavního oznamovatele této kauzy Libora Michálka mimo jiné tím, že mu udělil Cenu za odvahu. Ocenění bylo spojeno s předáním částky ve výši 500 tisíc korun.

O jakou částku veřejných prostředků v kauze jde?

Miliardy Kč

Čemu jsme museli čelit nebo čemu ještě čelíme?

Po zveřejnění kauzy musel nezvykle silnému nátlaku čelit L. Michálek. V médiích se objevila řada účelových pomlouvačných článků, kdy byl označen za bonzáka nebo jehovistu. V této situaci NFPK se rozhodl uvést na pravou míru roli L. Michálka, označil ho za hrdinu a finančně, právně a mediálně L. Michálka podpořil. NFPK rovněž intenzivně tlačil na prošetření všech těchto kauz.

Jaké dokumenty si můžete ke kauze stáhnout?

Audiozáznamy

Vyjádření L. Michálka

Chronologie kauzy

Média

Podobné články

21. srpna 2014

Chronologie kauzy

16. dubna 2013 - Soud definitivně osvobodil Knetiga 28. srpna 2012 - Soud osvobodil Drobilova exporadce Knetiga viněného z korupce 20. července 2012 - Třetí pokus vyšel. Knetigův případ míří k soudu 29. června 2012 - Libor Michálek…

2. května 2014

Vyjádření Libora Michálka

Zde naleznete vyjádření Libora Michálka na rozhodnutí úřadů a články v médiích. Libor Michálek podává stížnost proti usnesení policie o odložení kauzy údajného podplácení ze strany exministra životního prostředí a místopředsedy ODS…

2. května 2014

Audiozáznamy

Zde máte možnost si prostudovat jednotlivé důkazné materiály, a to zvukové záznamy i jejich samotný přepis. Schůzka mezi poradcem ministra životního prostředí Pavla Drobila Martinem Knetigem a ředitelem Státního fondu životního prostředí…

2. května 2014

Rozhovor Martina Knetiga s Liborem Michálkem

Kauza uplácení a manipulace veřejných zakázek na Státním fondu životního prostředí v kostce Chronologický průběh kauzy Přepis nahrávek a audiozáznam ke stažení Vyjádření a reakce Libora Michálka Videozáznamy …

2. května 2014

Rozhovor Pavla Drobila s Liborem Michálkem

Kauza uplácení a manipulace veřejných zakázek na Státním fondu životního prostředí v kostce Chronologický průběh kauzy Přepis nahrávek a audiozáznam ke stažení Vyjádření a reakce Libora Michálka Videozáznamy …

2. května 2014

Videozáznamy

Kauza uplácení a manipulace veřejných zakázek na Státním fondu životního prostředí v kostce Chronologický průběh kauzy Přepis nahrávek a audiozáznam ke stažení Vyjádření a reakce Libora Michálka Videozáznamy …