17. března 2021
|

Státní zemědělský intervenční fond a střet zájmů

Nadační fond proti korupci na základě zjištěných informací dochází k závěru, že Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je politicky dobytá instituce. Analýza vypracovaná NFPK s využitím analytického nástroje Datlab Kontrola prokazuje, že Ing. Andrej Babiš a jeho blízcí spolupracovníci nejsou pouze ve střetu zájmů, který je sám o sobě protiprávní, ale také aktivně zneužívají svou moc pro osobní prospěch.

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) byl založen v roce 2000 pod Ministerstvem zemědělství. Jeho hlavním úkolem je přerozdělování více jak 40 miliard Kč unijních a národních dotací českému zemědělství. Zároveň má zajišťovat následnou kontrolu užívání těchto dotací. Za rok 2020 vypsal přes 4000 vlastních veřejných zakázek za více jak 6 miliard Kč.  Generálním ředitelem SZIF je Martin Šebestyán, který byl povýšen z pozice náměstka v roce 2013, za vlády premiéra Jiřího Rusnoka a ministra zemědělství Miroslava Tomana.

S účinností od 1. 1. 2020 byly SZIFu významným způsobem posíleny pravomoci. Stalo se tak zák. č. 208/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb. Tímto zákonem byly přímo novelizovány oba právní předpisy, jimiž jsou rozděleny pravomoci mezi Ministerstvem zemědělství ČR a SZIF.

SZIF není dostatečně kontrolován ze strany zřizovatele ani ze strany jiného orgánu veřejné moci. ” 

Ondřej Závodský, bývalý náměstek ministra financí ČR pro oblast majetku státu

Zásadním problémem, na nějž NFPK poukazuje je, že předmětnou legislativní úpravou nedošlo ke změně kontrolních mechanismů vůči SZIF, resp. že v souvislosti s převodem pravomocí z ústředního orgánu státní správy na podřízenou složku nedošlo k navýšení transparentnosti a kontroly tohoto fondu, ale právě naopak.

V současné chvíli zastupují kontrolní funkce fyzické a právnické osoby s úzkým kontaktem na Ing. Andreje Babiše,  konečného beneficienta a největšího příjemce dotací SZIF - holdingu Agrofert.

Současným předsedou dozorčí rady SZIF je od 23. května 2018 Pavel Kováčik, předseda poslaneckého klubu KSČM. Domníváme se, že tato funkce měla zaručit podporu Vlády ze strany klubu KSČM při hlasování o důvěře Poslanecké sněmovny, které proběhlo 12. června 2018.

Mezi další členy dozorčí rady patří:

  • Monika Oborná (ANO), spoluzakladatelka hnutí ANO,
  • Josef Kott (ANO), pracuje pro společnost ZZN Pelhřimov, spadající do holdingu Agrofert,
  • Jitka Věková (SPD), bývalá členka představenstva holdingu Agrofert,
  • Karel Kratochvíle (ČSSD), ředitel Zemského hřebčince v Písku, jenž pravidelně čerpá dotace SZIF.

Dozorčí rada Státního zemědělského intervenčního fondu není nejen nezávislá, ale je přímo vázaná na podnikatelské subjekty premiéra, kterým se dotace vyplácí. Jednoznačně se jedná o aktivní střet zájmů toho nejhrubšího zrna. Z ekonomického hlediska si nedokážu představit větší zneužití moci, než je toto. ”

Karel Škácha, ředitel NFPK

Další alarmující skutečností je najmutí auditní společnosti Ernst & Young k dohledu nad hospodařením SZIFu. Mezi její klienty patří mimojiné holding Agrofert, FO Ing. Andrej Babiš,  i samotné hnutí ANO. Celý projekt vede za E&Y Irena Liškařová, která dříve pracovala i pro nechvalně známou společnost Arthur Andersen, kde v minulosti také prováděla audity Agrofertu. Po mezinárodní ostudě přešla i s Agrofertem do E&Y. Klíčovou osobností české pobočky společnosti Arthur Andersen byla i současná vedoucí partnerka E&Y Magdalena Souček. Souček podobně jako Liškařová auditovala i hnutí ANO.

O podobných praktikách na sesterském Státním fondu životního prostředí hovoří dnes již bývalý náměstek SFŽP Leo Steiner: Neoficiální příkaz zněl jasně - otočit se zády a zavřít oči. Peníze se s vysokým rizikem vyplácejí někam, kam se vyplácet nemají. Úředníci si ale neuvědomují, že jsou to oni komu hrozí trest za vyplacení, ne Andreji Babišovi... .

Při dalším náhledu do fungování SZIFu jsme narazili hned na bezpočet podezřelých zakázek a tendrů. Mezi nimi byl příklad kdy SZIF v posledních letech externě zaměstnával společnost ARVE CS s.r.o. patřící Vladimíru Eckovi - bývalému řediteli SZIF. V roce 2019 fond firmě vyplatil za konzultace 2 359 500 Kč.

Nedávným případem je brněnská společnost Media age, která od SZIF v lednu 2020 získala reklamní zakázku nazvanou Propagační kampaň na podporu biopotravin a ekologického zemědělství v hodnotě 60 milionů korun. Z registru smluv však vyplývá, že subdodavatelem společnosti Media age, je společnost 1 Year & More Production, která dělala v předchozí soutěži společnosti Media age konkurenta. Zajímavá je rovněž skutečnost, že se do jednoho z největších mediálních tendrů roku odmítla po předchozích zkušenostech přihlásit absolutní většina českých PR agentur.

Mezi dalšími podivnými zakázkami, asi nejvíce vystupuje veřejná zakázka na nákup počítačů v hodnotě 2 735 024 korun, které SZIF v roce 2016 nakoupil od společnosti Juwital s.r.o.. Společnost vlastní Eva Andersonová, která mimojiné v letech 2014 a 2018 kandidovala za hnutí ANO do zastupitelstva Prahy 2. Podivná je skutečnost, že Juwital se prodeji počítačů ani nevěnuje. Vyrábí kosmetiku, bylinné nápoje a doplňky stravy. 

Pro Nadační fond proti korupci jsme připravili analýzu všech dodavatelů Státního zemědělského intervenčního fondu. Skrze náš nový nástroj Datlab Kontrola bylo možné poukázat na možné obcházení zákona o veřejných zakázkách, politické vazby osob činných v orgánech SZIF nebo na offshorového dodavatele. Díky Kontrole od nás NFPK získal špičková data o veřejných zakázkách, se kterými dále pracoval ve své analýze.”

Jiří Skuhrovec, zakladatel a analytik, Datlab, s.r.o.

Na základě výše uvedených informací dokazujeme, jak zaujatost dozorčí rady, tak účelové vykládání zákona, aby SZIF mohl obcházet zákon o střetu zájmů a rozdělovat finance způsobem, který vyhovuje velkým zemědělským podnikům a současné vládnoucí garnituře v čele s předsedou vlády ČR a konečným uživatelem výhod holdingu Agrofert  -  Ing. Andrejem Babišem.

 Analýza NFPK ke stažení:

česky

English

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.