Mediaservis

15. června 2020

Jaroslav Dušek korumpuje myšlení veřejnosti

Proč se zabývat nějakým hercem nemajícím odbornou kvalifikaci? Protože kolem Jaroslava Duška se shlukuje velké množství lidí, můžeme jim říkat „duškovci“ (poddruh „ezolidí“), kteří věří všemu, co řekne a dělá, aniž by používali vlastní…

8. června 2020

Poslanecká sněmovna je korumpována Čínskou lidovou…

Je politika či upřímněji řečeno politikaření ta nejdůležitější věc na světě? Tipnul bych si, že pro většinu obyvatel České republiky ne. Pro vládnoucí českou garnituru ovšem podle všeho ano. Právě termín politikaření je asi nejvhodnější…

1. června 2020

Korupce se odráží i na stavu demokracie

Igor Indruch ve své glose píše, že přechod k “demokratické společnosti a tržnímu hospodářství v České republice neznamenal konec či omezení korupce, ale pravý opak”. Ano, korupce je součástí nedemokratických režimů jako siamské dvojče. A i…

1. června 2020
25. května 2020

Festivaly se záštitou establishmentu

Je zvláštní jak se svět v kruhu vrací zpět. Když před rokem 1989 se konal nějaký oficiální festival, tak se náklady platily z fondu SSM nebo KSČ a program musel být schválen komisí ministerstva kultury.

18. května 2020

Český stát je Robin Hood naruby

Česká republika má jednu z nejvyšších daňových zátěží mezd na světě. Ze 36 států Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) nám patří sedmá nejvyšší pozice. Bezdětný občan České republiky odevzdá státu 43,7% svojí výplaty na…

11. května 2020

Majetek jako prostředek a jako modla

Jako křesťan a jako kantovec důsledně u každé záležitosti rozlišuji, zda je v daném kontextu prostředkem nebo cílem. A pokud je prostředkem, ptám se, k jakému nejvyššímu cíli směřuje a s jakým nejvyšším cílem je v principiálním rozporu.

4. května 2020

Korupce je příznakem závažného onemocnění společnosti

Ano, čtete správně. Korupce jako taková není nemoc, ale pouze příznak mnohem komplexnější a závažnější choroby.

27. dubna 2020

Nepřizpůsobovat se vychýleným poměrům

Že mám napsat něco o korupci? Ta objednávka je šílená! Korupce je v podstatě normální stav. Zkorumpovat lze i kočku nebo rostlinu. Když kočku nakrmím, bude se mnou nehledě na to, jak radikální jsem. Jsme lepší a jiní?