7. dubna 2015
| Kauzy

Testy na nádory prsu

O čem kauza je?

Od konce roku 2013 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR plně hradí test, pomocí něhož lze stanovit prognózu recidivy zhoubného nádoru prsu. Stalo se tak na základě doporučení České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen „Česká onkologická společnost“). Test přijde na necelých 99 tisíc korun. Česká onkologická společnost současně v roce 2014 odmítla doporučit k plné úhradě jiný novější a ve vyspělých zemích Evropské unie používaný prognostický test na karcinom prsu, jehož provedení přijde zhruba na polovinu.

Výhradním distributorem schváleného testu amerického výrobce, který umožnuje u indikované skupiny pacientek s diagnostikovaným zhoubným nádorem prsu zařadit pacientku do jedné ze tří rizikových skupin podle pravděpodobnosti recidivy onemocnění, je v České republice společnost XENEO, s.r.o. Její 30% spolumajitel Mgr. Michal Burger je přitom spolumajitelem Institutu biostatistiky a analýz, s.r.o. (dále jen „IBA“) a pracovníkem Institutu biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (dále jen „IBA MU“). Spolumajitelem uvedené soukromé společnosti IBA je také člen výboru České onkologické společnosti doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., který je rovněž ve vedení IBA MU. Členem dozorčí rady soukromé společnosti IBA je současný poslanec a předseda zdravotního výboru prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., který je také členem výboru České onkologické společnosti. Ta je přitom jednou z nejvyšších odborných autorit stran doporučení úhrad nákladů spojených s diagnostikou a s léčením zhoubných nádorů. Uvedené vztahy a účasti osob v obchodních společnostech jsou platné k datu zveřejnění kauzy, tedy k 1. prosinci 2014.  

Je nanejvýš překvapivé, že Česká onkologická společnost „razantně“ a zcela nepřesvědčivě (vizte prezentaci ke stažení) odmítla doporučit k úhradě novější test z roku 2012 německého výrobce. Ten podle některých studií vykazuje srovnatelné, ba i lepší prognostické výsledky, než vykazují ostatní testy. Je přitom oficiálně doporučován odbornými společnostmi (německou AGO guidelines) a používán v Německu, Rakousku, Švýcarsku a v dalších zemích Evropské unie. Mimoto, náklady na jeho kompletní provedení jsou zhruba poloviční oproti nákladům na schválený test.

Navíc lepší prognostické výsledky dosud neschváleného testu umožňují, aby pacientka po odstranění ložiska zhoubného nádoru prsu nemusela zbytečně podstupovat nepříjemnou a nákladnou pomocnou chemoterapii, která má navíc některé negativní účinky na organismus pacientky.

Přehledné znázornění uvedených osobních vazeb jakož i další závažné informace (včetně zajímavé skutečnosti týkající se náměstka ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR) jsou uvedeny v prezentaci ke stažení.

 

Co jsme v kauze udělali?

Získali mnoho detailních informací a zveřejnili tiskovou zprávu včetně prezentace.

O jakou částku veřejných prostředků v kauze jde?

O jednotky milionů za každý rok.

Jaké dokumenty si můžete ke kauze stáhnout?

Podobné články

2. května 2014

Kauzy

Archiv našich kauz

19. srpna 2014

SFŽP

Libor Michálek upozornil v prosinci 2010 policii i veřejnost na skutečnosti, které nasvědčovaly korupčnímu jednání v souvislosti se Státním fondem životního prostředí (SFŽP). Popsal zejména nátlak, kterému byl jako ředitel SFŽP vystaven…

21. srpna 2014

Chronologie kauzy

16. dubna 2013 - Soud definitivně osvobodil Knetiga 28. srpna 2012 - Soud osvobodil Drobilova exporadce Knetiga viněného z korupce 20. července 2012 - Třetí pokus vyšel. Knetigův případ míří k soudu 29. června 2012 - Libor Michálek…

2. května 2014

Vyjádření Libora Michálka

Zde naleznete vyjádření Libora Michálka na rozhodnutí úřadů a články v médiích. Libor Michálek podává stížnost proti usnesení policie o odložení kauzy údajného podplácení ze strany exministra životního prostředí a místopředsedy ODS…

2. května 2014

Audiozáznamy

Zde máte možnost si prostudovat jednotlivé důkazné materiály, a to zvukové záznamy i jejich samotný přepis. Schůzka mezi poradcem ministra životního prostředí Pavla Drobila Martinem Knetigem a ředitelem Státního fondu životního prostředí…

2. května 2014

Rozhovor Martina Knetiga s Liborem Michálkem

Kauza uplácení a manipulace veřejných zakázek na Státním fondu životního prostředí v kostce Chronologický průběh kauzy Přepis nahrávek a audiozáznam ke stažení Vyjádření a reakce Libora Michálka Videozáznamy …