1. února 2021
|

Vyjádření NFPK k zákonu o ochraně oznamovatelů

Upozorňujeme na zásadní ohrožení demokratických mechanismů a úmyslnou kumulaci citlivých informací o trestním řízení v rukou politicky ovládaného Ministerstva spravedlnosti. 

Na jednání vlády ze dne 1. února 2021 byl schválen 1135/20 Návrh zákona o ochraně oznamovatelů spolu s doprovodným změnovým zákonem. Návrh zákona vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Účinnosti nabyla 16. prosince 2019. 

Členské státy Evropské unie mají k dispozici dvouletou transpoziční lhůtu k promítnutí směrnice do národních právních řádů. 

Vládou schválený návrh, který předložila ministryně Marie Benešová (za ANO) v prosinci minulého roku, také ustanovuje zřízení agentury na ochranu oznamovatelů pod Ministerstvem spravedlnosti ČR. 

Za poskytnutí ochrany oznamovatelům musí být na Ministerstvo spravedlnosti předány faktické informace o protiprávních aktivitách. Informacemi o protiprávních aktivitách bude tedy prvně disponovat politicky závislý orgán státní správy a až následně orgány činné v trestním řízení.   

Tento model již dlouhodobě kritizujeme jak formou připomínek, tak i při osobním jednání s ministryní Benešovou. 

„Ministerstvo spravedlnosti naše připomínky, zcela zásadního rázu, ignorovalo a prosadilo mimořádně nebezpečný model kumulace kriticky citlivých informací mimo policii a justici. Domnívám se, že je to další krok k centralizaci informací, jež by mohly potenciálně ohrožovat vládní představitele nebo jejich zájmové vztahy,“ uvádí náš právník a whistleblower Ondřej Závodský. 

Jeho slova doplnil ředitel NFPK Karel Škácha: „Nadační fond proti korupci byl založen za účelem ochrany lidí, co se s vědomím ohrožení vlastní práce, zdraví a mnohdy i života, rozhodli pomoci společnosti k eliminaci všemožných druhů kriminality. Jenomže vládou předložený návrh těmto osobám nechce pomoci, jak ČR nabádá evropská legislativa, ale zjevně pouze baží po citlivých informacích. Jedná se o další kontrolní mechanismus státu, který byl zcela pohlcen těmi, které má kontrolovat.“

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.