14. května 2024
|

Zapojte se do Akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí!

Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhlásilo veřejné konzultace k zaslání návrhů na závazky Sedmého Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2025 až 2026.

Návrhy na závazky můžete zaslat písemně nejpozději do 28. května 2024 na OGP@msp.justice.cz 

Otevřené vládnutí je založeno na hodnotách transparentnosti, odpovědnosti za své jednání, zapojování veřejnosti do procesů rozhodování a nastavování politiky a v neposlední řadě i poskytování smysluplné zpětné vazby. Posláním mezinárodní iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí je pak v členských státech otevřené vládnutí podporovat. Cílem vyhlášených veřejných konzultací je shromáždění návrhů na závazky, které by mohly v následujících dvou letech přispět k otevřenějšímu vládnutí v České republice.

Více informací včetně vzorové karty závazku naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ZDE - https://korupce.cz/zapojte-se-do-pripravy-noveho-akcniho-planu-ceske-republiky-v-ramci-iniciativy-partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-na-roky-2025-a-2026-verejne-konzultace-a-verejny-workshop-ministerstva-spravedlnosti/

Národní kontaktní osoba České republiky v rámci Partnerství pro otevřené vládnutí:
Ing. František Kučera, Oddělení boje proti korupci, Odbor střetu zájmů a boje proti korupci, Ministerstvo spravedlnosti ČR, tel. +420 221 997 624

Další informace:

Doprovodný materiál k veřejným konzultacím k vytváření Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na léta 2025 až 2026 – fáze zasílání návrhů na závazky 

Zapojte se do přípravy nového akčního plánu České republiky v rámci iniciativy Partnerství pro otevřené vládnutí na roky 2025 a 2026

The Open Gov Challenge : Join hundreds of reformers around the world - in government and civil society - who are working to make their communities stronger, more open, participatory, inclusive, and accountable.

Akční plán České republiky  Partnerství pro otevřené vládnutí na období let 2023 až 2024 

Podobné články

25. února 2011

Korupce a její dopad na ekonomiku této země

Velmi diskutovaným tématem poslední doby u nás je korupce státní správy. Pozice České republiky ve světovém měřítku je objektivně špatná a poslední roky se spíše zhoršuje.

18. února 2011

Rejstříkový soud odmítl registraci

Rejstříkový soud v Praze překvapivě odmítl zaregistrovat nově vznikající Nadační fond proti korupci s odůvodněním, že nejde o veřejně prospěšnou činnost. Rozhodnutí rejstříkového soudu je naprosto neuvěřitelné.

1. března 2011

Protestujeme proti rozhodnutí soudu!

Zakladatelé Nadačního fondu se rozhodli bojovat s rozhodnutím soudu v Praze, který jim zamítl návrh na zápis fondu do rejstříku.

23. března 2011

Tisková konference NFPK

Za účasti velvyslance USA v ČR pana Normana Eisena se uskutečnila tisková konference, na které byl detailně představen program NFPK.

8. března 2011

Rádio Česko: Rozhovor o korupci

Musíme se zbavit mindráku z totality. Ten, kdo oznámí korupci, je hrdina.

15. března 2011

Nadace konečně založena! Den zápisu je 15.3. 2011.

Překonali jsme první překážku soudu.