11. srpna 2014
| Kauzy

Zdravotnictví

Korupce ve zdravotnictví - analýza korupčních vztahů v segmentu zdravotnictví

O čem téma je?

Podle oficiálních statistik Českého statistického úřadu činily v roce 2010 celkové výdaje na zdravotní péči v České republice cca 284 miliardy korun, z toho cca 214 miliard (tři čtvrtiny) vynaložily zdravotní pojišťovny, cca 42 miliard (15 procent) vynaložily domácnosti, cca 25 miliard (9 procent) bylo hrazeno z veřejných rozpočtů a zbylé 3 miliardy (1 procento) bylo hrazeno z vedlejších zdrojů (neziskové organizace, soukromé pojištění a zaměstnavatelé, kteří hradí zaměstnancům preventivní prohlídky). Vládní výdaje (tj. výdaje státního rozpočtu, místních rozpočtů a výdaje zdravotních pojišťoven) na zdravotnictví tedy činily v roce 2010 cca 239 miliard korun.

Nadační fond proti korupci (dále jen „NFPK“ nebo „fond“) na konci roku 2012 zveřejnil na svých stránkách (vizte níže) přehledový souhrnný text o korupci a o plýtvání veřejných prostředků v českém zdravotnictví a o jeho privatizaci. Text je určen především široké veřejnosti.

Materiál je rozčleněn do 4 kapitol, 22 podkapitol a 17 subpodkapitol. Jsou zde popsány kauzy týkající se stanovování cen léčiv a výše jejich úhrad, elektronické zdravotní knížky IZIP, privatizace a rušení zdravotních ústavů, pronájmu a privatizace dialyzačních pracovišť a laboratoří, privatizace tkáňových bank a dále předraženosti nákupů v důsledku existence tzv. prostředníků v dodávkách zdravotnického materiálu, pronájmu účetních či právních služeb. Nalezneme zde i popis okolností prodeje zdravotnických zařízení (typicky nemocnic) do soukromých rukou a snahy o privatizaci veřejného zdravotního pojištění a zavádění tzv. řízené péče. Nakonec jsou uvedeny některé skutečnosti k osobě bývalého dlouholetého předsedy správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, bývalého prvního náměstka na Ministerstvu zdravotnictví a bývalého poslance Marka Šnajdra. Zmíněny jsou rovněž i skutečnosti k osobě bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého.

Studie jasně dokládá, že problémy s nedostatkem financí v českém zdravotnictví, mající za následek současné omezování lékařské péče (např. rušení akutních lůžek či neprodlužování smluv s nemocnicemi), jsou nezřídka důsledkem záměrného a cíleného vyvádění veřejných prostředků z českého zdravotnictví do soukromých rukou a důsledkem privatizace zdravotnických zařízení a lukrativních zdravotnických služeb.

Jaké dokumenty si můžete k tématu stáhnout?

Podobné články

2. května 2014

Kauzy

Archiv našich kauz

19. srpna 2014

SFŽP

Libor Michálek upozornil v prosinci 2010 policii i veřejnost na skutečnosti, které nasvědčovaly korupčnímu jednání v souvislosti se Státním fondem životního prostředí (SFŽP). Popsal zejména nátlak, kterému byl jako ředitel SFŽP vystaven…

21. srpna 2014

Chronologie kauzy

16. dubna 2013 - Soud definitivně osvobodil Knetiga 28. srpna 2012 - Soud osvobodil Drobilova exporadce Knetiga viněného z korupce 20. července 2012 - Třetí pokus vyšel. Knetigův případ míří k soudu 29. června 2012 - Libor Michálek…

2. května 2014

Vyjádření Libora Michálka

Zde naleznete vyjádření Libora Michálka na rozhodnutí úřadů a články v médiích. Libor Michálek podává stížnost proti usnesení policie o odložení kauzy údajného podplácení ze strany exministra životního prostředí a místopředsedy ODS…

2. května 2014

Audiozáznamy

Zde máte možnost si prostudovat jednotlivé důkazné materiály, a to zvukové záznamy i jejich samotný přepis. Schůzka mezi poradcem ministra životního prostředí Pavla Drobila Martinem Knetigem a ředitelem Státního fondu životního prostředí…

2. května 2014

Rozhovor Martina Knetiga s Liborem Michálkem

Kauza uplácení a manipulace veřejných zakázek na Státním fondu životního prostředí v kostce Chronologický průběh kauzy Přepis nahrávek a audiozáznam ke stažení Vyjádření a reakce Libora Michálka Videozáznamy …