Nadační fond proti korupci
Nebát se a nekrást

Základní vizí Nadačního fondu proti korupci (NFPK) je stav, kdy bude společnost vnímat korupci jako zločin a podle toho také bude ke korupčníkům přistupovat. Stav, kdy korupce nebude standardem, ale naopak opovrženíhodnou výjimkou, a kdy budou mít takovýto pohled na věc nejen orgány výkonné či soudní moci, ale i občané.

Naše úspěchy

Nadační fond proti korupci funguje od roku 2011, podívejte se co se nám za tu dobu podařilo.

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 14. 6. 2024 01:17