8. května 2016 | Aktivity

30 případů napříč Českem

Nadační fond proti korupci sestavil z otevřených zdrojů neúplný přehled případů, které čtenáři umožňují vytvořit si představu o náležitostech vládnutí v některých krajích a obcích České republiky. Převážně dokládají úzké vztahy mezi politiky a podnikateli. Také jejich časté společné zájmy. Nebo nečistý konkurenční boj mezi politiky. Některé případy se přímo nebo nepřímo týkají korupce a klientelismu. Pro značný rozsah byly vybrány pouze případy od roku 2007 do současnosti a výběr byl náhodný. V přehledu by bylo možné pokračovat.

Přehledem Fond – aspoň částečně – vychází vstříc řadě kritických hlasů, které volají po zvýšení důrazu na popis lokálních kauz a případů. Ty se totiž občanů České republiky osobně více dotýkají než „velké“ kauzy na vládní či podobné úrovni. Z toho důvodu se Fond hodlá na lokální případy více zaměřit. Popis dalších „třiceti případů“ by tak mohl následovat. Fond uvítá podněty od občanů v tomto směru.

Popis případů je aktuální k březnu 2016.    

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

30 případů napříč Českem - kompletní materiál ve formátu pdf