4. srpna 2014 | Granty

Analýza zákona o úřednících a navržení příslušných opatření

Cílem projektu byla analýza stávající situace a předkládaných návrhů zákona o státní službě. V průběhu řešení projektu byl průběžně připomínkován zákon o úřednících, resp. novely zákona o státní službě. Uskutečnila se rovněž i jednání s Evropskou komisí a jejího využití pro tlak na ČR pro přijetí kvalitní podoby zákona. Zároveň probíhala i osvěta veřejnosti, spolupráce s ostatními neziskovými organizacemi v rámci Rekonstrukce státu a komunikace s novináři na toto téma.

Díky informování novinářů a spolupráci právě s Evropskou komisí došlo k tomu, že se tématu začalo věnovat více pozornosti. V létě 2013 byla rozpuštěna Sněmovna a nedošlo k projednání nekvalitního návrhu zákona o úřednících minulé vlády, i z důvodu jeho kritiky právě také z řad EK.

Nadační fond proti korupci byl také přizván k připomínkování Open Governance Partnership organizovaném ambasádou Spojených států amerických a je zván rovněž na jednání Evropské komise s českými neziskovými organizacemi.