2. května 2014 | Granty

Budovanistatu.cz

Projekt "Budování státu" si klade za cíl přispět k posílení efektivní kontroly hospodaření veřejného sektoru, prostřednictvím výrazného zvýšení transparentnosti veřejných rozpočtů.

V rámci projektu "Budovanistatu.cz" byl za podpory Nadačního fondu proti korupci a Nadace Open Society Institute vytvořen nový internetový server, který bude dlouhodobě publikovat a analyzovat výsledky hospodaření státu i jeho organizačních složek.

Server postupně zpřístupní veřejnosti strukturované "rozklikávací" přehledy výdajové struktury státu od konce 90. let do současnosti. Účetní data rozpočtové skladby budou průběžně doplňována o vlastní analýzy i o propojení na informační výstupy portálů Nasipolitici.cz (životopisné profily politiků, analýzy, aktuality) a Kohovolit.eu (analýzy hlasování a aktivity zákonodárců).

Díky transparentnímu sledování výdajů státu a přehledné vizualizaci směřování finančních toků bude postupně poukazováno na případy neefektivního vynakládání veřejných prostředků. Prostřednictvím rozklikávací struktury veřených rozpočtů, spojené s jejich analýzami, pojmenujeme problémy vynakládaných výdajů u jednotlivých institucí i zahrnutých příspěvkových organizací. Bude rovněž poukazováno na výrazné výdajové "anomálie" - např. v podobě skokového nárůstu výdajů na mzdy, služby a další "měkké investice".

Veřejnosti je rovněž nabízen interaktivní nástroj, který přesně spočítá a vizualizuje, do jakých oblastí a v jaké výši směřovaly její prostředky vybrané státem na daních.

Účetní data jsou doplněna o vlastní analýzy i o propojení na infromační výstupy portálů Nasipolitici.cz (profily politiků a lobbistů, kauzy, veřejné zakázky) a Kohovolit.eu (analýzy hlasování a aktivity zákonodárců).

Pro bližší informace o projektu prosím kontaktujte Jiřího Fialu, analytika Naši politici o.s. - tel.: 270 003 567, 774 629 247, e-mail: fiala@nasipolitici.cz

Odkazy

Článkyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa