4. srpna 2014 | Granty

Čistírna odpadních vod v kontextu kauzy Michálek - Drobil

Jednalo se o pokračování projektu z roku 2012 "Pražská voda – Chronologie převzetí pražské vodohospodářské infrastruktury společností Veolia", který se věnoval privatizaci pražské vodovodní sítě. Druhá část projektu měla být zacílena na dokončení rozpracovaného projektu, který se zabývá problematikou čistírny odpadních vod. Kvůli smlouvám se společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s. vlastněné společností Veolia, se nepodařilo získat dotace.

Projekt se bohužel nakonec vzhledem ke zdravotním komplikacím u řešitele nerealizoval a finanční prostředky byly vráceny fondu.