2. května 2014 | Kdo jsme

Dokumenty

Uvedené dokumenty obsahují základní informace o činnosti Nadačního fondu proti korupci a poukazují na trnitou cestu NFPK od prvotní idey k vlastní realizaci. Přestože mezi hlavní cíle fondu patří mimo jiné podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě udílením cen a podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti, nebylo jednoduché nadační fond zaregistrovat. V současné době je již Nadační fond proti korupci zaregistrován a zapsán v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 835.

Výroční zprávy

Zakládající listiny 

UN Global Compact

  • Communication on Engagement CZ / EN (Duben 2017)