2. května 2014 | Program

Etika

Nosným pilířem pro fungování demokracie a volného trhu je důvěra. Vytvořit klima důvěry mezi obchodními partnery je přitom možné jen tehdy, když obě strany ctí etické zásady. Ve vyspělé společnosti se z obchodní výměny automaticky vyčleňuje ten, kdo nehraje fér. U nás je to prozatím naopak. Hrát nefér se považuje za normální. Důrazem na etické hodnoty se NFPK snaží přispět ke změně tohoto nepřijatelného trendu. Ty, kteří odvážně upozorní na korupci, fond považuje za hrdiny a velmi si váží jejich přínosu pro společnost.

Projekt Etika upozorňuje na případy oznamovatelů - občanů, kteří se nebáli upozornit na korupci bez ohledu na osobní následky. Rovněž je zainteresován i v zakomponování oznamovatelů do českého právního řádu.

Za dobu své existence Nadační fond proti korupci ocenil již mnoho oznamovatelů, kterým pomohl nejen odměnou za jejich statečnost, ale v mnoha případech i právní pomocí. Ta byla nezbytná pro řešení následků jejich rozhodnutí. Podrobnosti k jednotlivým oceněným naleznete v sekci Oznamovatelé.