15. září 2022 | Aktuality

Kauza Jemnice

Projektovat zakázku města, schvalovat ji a pak zhotoviteli pomáhat s její realizací. I to je běžná praxe v městském zastupitelství Jemnice. Město na Třebíčsku posílá městské peníze spřízněnému a vzájemně propojenému okruhu podnikatelů. Jeden z nich přímo rozhoduje o tom, co, jak a za kolik bude město vypisovat.  

 
Přečťete si o návaznosti městských radních na známého podnikatelem Josefa Koláře a dusledcích jejich počínání v naší nové analýze Podivné hospodaření ve městě Jemnice