11. listopadu 2014 | Úspory veřejných prostředků

Kauza „MPSV - agendové informační systémy“

NFPK v roce 2012 podal trestní oznámení, které se týkalo Ministerstva práce a sociálních věcí (dále také „MPSV“), konkrétně ministra Drábka a náměstka Šišky. Věcná podstata kauzy spočívala v tom, že oba pánové se rozhodli v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách nahradit v roce 2012 funkční informační systém společnosti OKsystem na výplatu nepojistných sociálních dávek a služeb zaměstnanosti novým informačním systémem, přestože by bylo – v případě potřeby – ekonomičtější upravit systémy původní, které byly plně funkční. Přibližně dvoumiliardová zakázka na informační systém proběhla bez výběrového řízení, přičemž ze strany MPSV byla účelově zneužita dřívější smlouva o strategické spolupráci, respektive rámcová smlouva mezi Ministerstvem vnitra ČR jako centrálním zadavatelem a společností Microsoft, respektive Fujitsu Siemens Computers (dále jen „Fujitsu“).

Fondu se ve spolupráci se společností Student Agency v zastoupení sdružením INDOC podařilo během let 2012-2013 významně přispět k ukončení experimentu pánů Drábka a Šišky. Podle interních informací MPSV toto ministerstvo novému dodavateli, tedy společnosti Fujitsu, zaplatilo již v roce 2011 cca 206 mil. Kč (bez DPH), v roce 2012 pak 953 mil. Kč a v roce 2013 cca 792 mil. Kč, což v součtu činí skoro 2 mld. Kč (z této celkové částky přibližně 200 mil. Kč nesouviselo přímo se správou předmětných systémů). K uvedeným částkám, vyplaceným společnosti Fujitsu, je nutno ovšem přičíst i náklady na IT služby, které paralelně v letech 2012 a 2013 i nadále zajišťoval původní dodavatel systémů, tedy společnost OKsystem, neboť společnost Fujistu nebyla schopna pokrýt celou agendu tak, jako to byla schopna pokrýt společnost OKsystem v předchozích letech. Tyto paralelní náklady za roky 2012 a 2013 činily přibližně 605 mil. Kč. Celkové náklady na zajištění fungování agendových systémů za roky 2011 až 2013 tedy činí přibližně 2,8 mld. Kč (neboli průměrně 926 mil. Kč za rok).

Lze předpokládat, že tato necelá miliarda ročně by pravděpodobně byla ze strany MPSV hrazena společnosti Fujitsu a původnímu dodavateli i v letech 2014 až 2016, což by za tyto tři roky činilo opět přibližně 2,8 mld. Kč. Naproti tomu MPSV zaplatilo před Drábkovou změnou za plný servis stran fungování uvedených agendových systémů původnímu dodavateli, tedy společnosti OKsystem, v roce 2009 částku cca 400 mil. Kč (bez DPH), v roce 2010 pak 431 mil. Kč (neboli průměrně 416 mil. Kč za rok). Lze předpokládat, že kdyby nedošlo ke Drábkově změně dodavatele informačních systémů a celou agendu by zajišťovala společnost OKsystem, platilo by MPSV této společnosti ročně oněch 416 mil. Kč, tedy přibližně 1,3 mld. Kč za tři roky. Navrácení celé agendy zpět společnosti OKsystem v roce 2014 na dobu nejméně tří let (od roku 2017 má, dle záměru MPSV, agendové systémy spravovat vítěz nové veřejné soutěže) tak pravděpodobná úspora veřejných prostředků činí 1,5 mld. Kč.