11. listopadu 2014 | Úspory veřejných prostředků

Kauza „Nemocnice Na Homolce – pronájem konsignačních skladů“

Nemocnice Na Homolce (dále jen „NNH“) pronajala v roce 2009 sklady zdravotnického materiálu ve svém areálu novému provozovateli těchto skladů – společnosti ALSEDA. Nemocnice za to od této společnosti inkasovala měsíčně částku 140 tis. Kč (nájem plus další poplatky). Nový soukromý provozovatel skladů následně inkasoval měsíční odměnu od jednotlivých dodavatelů materiálů za uskladnění jejich výrobků v celkové výši, která byla cca 50 násobkem měsíční platby odváděné ze strany provozovatele skladů ve prospěch NNH. Mezi těmito dodavateli, kteří odváděli odměnu za provozování skladů společnosti ALSEDA, byla i společnost Holte Medical (dále jen „HM“) – dceřiná společnost NNH –, která před datem 1. 7. 2009 sama provozovala tyto sklady. Podle informací NFPK byl smluvní vztah mezi společností HM a společností ALSEDA uzavřen na 48 měsíců, přičemž měsíční úhrada činila částku 1 260 000 Kč vč. DPH. Po tiskové konferenci fondu vydal nový ředitel NNH prohlášení, ve kterém informoval o tom, že smlouva se společností ALSEDA byla ukončena a konsignační sklady přešly pod správu NNH.

Kdybychom předpokládali, že by smlouva byla platná dalších 48 měsíců, tak by HM zaplatil zcela zbytečně částku přibližně 61 mil. Kč.

Nelze nezmínit, že úspora je i na straně soukromých společností: v době, kdy sklady původně provozovala HM, platily tyto společnosti symbolické nájemné v jednotkách tisíc měsíčně. Po převzetí skladů společností ALSEDA pak dodavatelé platili milionové částky, v součtu odhadem cca 100 mil. Kč za rok.