Kauza "Poliklinika Praha 6"

Městské části Praha 6 je svěřen areál Polikliniky Pod Marjánkou v Břevnově, jehož vlastníkem je hlavní město Praha. Jedná se o budovu polikliniky (podlahová plocha nebytových prostor kolem 6000 m2) a o pozemky (výměra kolem 5300 m2). Městská část Praha 6 pronajímala polikliniku soukromým ordinacím, laboratořím apod., za což inkasovala roční nájem přibližně 3,7 milionu korun.

V listopadu 2010 podepsal za Městskou část Praha 6 její starosta Mgr. Tomáš Chalupa se soukromou společností Comitia Medical (v roce 2015 přejmenovanou na název Poliklinika Marjánka) nájemní smlouvu o pronájmu areálu Polikliniky Pod Marjánkou s ročním nájmem ve výši půl milionu korun, a to na dobu 30 let. Nový provozovatel se zavázal v budově provozovat nestátní zdravotnické zařízení (např. skrze podnájmy s lékaři) a dále se zavázal na své náklady provést rekonstrukci budovy polikliniky v objemu 90 milionů korun. Naproti tomu Městská část Praha 6 se zavázala po celou dobu trvání smlouvy hradit pojištění budovy, což by za dobu 30 let činilo odhadem 5 milionů korun. Výnosy z podnájemních smluv s lékaři a s laboratořemi však měl inkasovat nový provozovatel a lze je odhadovat na 185 až 300 milionů korun (za rok 2013 činil výnos provozovatele z uvedených podnájemních smluv přibližně 6 milionů korun, a to při obsazenosti prostor budovy polikliniky 63 %). O možnost získat tyto prostředky se Městská část Praha 6 přenecháním provozování polikliniky sama připravila – sama měla za 30letý pronájem areálu polikliniky inkasovat pouze kolem 10 milionů korun. NFPK podal ve věci trestní oznámení.

V létě 2015 nová Rada Městské části Praha 6 schválila memorandum, ve kterém Městská část coby pronajímatel vyjadřuje eminentní zájem ukončit se soukromým provozovatelem nájemní smlouvu. 30leté výnosy z provozování Polikliniky Pod Marjánkou v objemu 185 až 300 milionů korun by tak opět mohla inkasovat Městská část.