11. listopadu 2014 | Úspory veřejných prostředků

Kauza „ŘSD – mobilní středová svodidla“

NFPK upozornil vedení Ředitelství silnic a dálnic (dále jen „ŘSD“) na „podivnou“ veřejnou zakázku, kterou vypsala Správa České Budějovice ŘSD, a to s předpokládanou cenou 40 mil. Kč. Po opakovaných výtkách ze strany NFPK a potenciálních dodavatelů, snížilo ŘSD předpokládanou cenu zakázky ze 40 mil. Kč na 30. mil Kč.