2. května 2014 | Program

Analýzy

Jedním z projektů Nadačního fondu proti korupci je analytická činnost přijatých korupčních podnětů. Průběžně zde budou zveřejňovány informace k jednotlivým kauzám.

ČEZ

Státní podnik ČEZ a.s. zmodernizuje za 25 miliard korun tepelnou elektrárnu Prunéřov. Smlouvy jsou uzavřeny.  Potíž je v tom, že v zemi chybí uhlí na provoz elektrárny. Podezřelá investice bude proto pro stát hodně ztrátová. Ti, kteří na to upozorňují, jsou umlčováni. NFPK má jasné důkazy. Podrobnosti naleznete v sekci Kauzy.

Dopravní podnik Praha

Za kauzou Předražené jízdenky Dopravního podniku hlavního města Prahy stojí lobbista Ivo Rittig. Právě on je pravděpodobně konečným příjemcem částky sedmnáct haléřů za jízdenku, což činilo bezmála sedm miliónů korun ročně. Plyne to z dokumentů, které má Nadační fond proti korupci k dispozici. Podrobnosti naleznete v sekci Kauzy.

Elektroodpady

Na trhu s elektroodpadem vznikl s požehnáním státu monopol, který se Ministerstvo životního prostředí chystá ještě utužit. Připravuje totiž nový zákon o zpětném odběru výrobků s ukončenou životností, v němž má být ustanovení, že elektroodpad musí procházet pouze přes vybrané firmy. Hrozí tak, že tunel na miliardy z veřejných prostředků bude pokračovat, a to s ještě větší intenzitou než doposud. Podrobnosti naleznete v sekci Kauzy.

Hospodářská komora ČR

Nadační fond proti korupci podal dne 21. 5. 2013 trestní oznámení na prezidenta Hospodářské komory České republiky Petra Kužela a na další neznámé pachatele. Předmětem devadesátistránkového trestního oznámení je podezření ze spáchání trestných činů zpronevěry, porušení povinností při správě cizího majetku, sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky, pletichy při zadávání veřejné zakázky a jiných trestných činů. Podrobnosti naleznete v sekci Kauzy.

Hulinský

Nadační fond proti korupci pojal podezření, že poslanec a zastupitel hlavního města Prahy JUDr. Petr Hulinský a neznámí pochatelé spáchali trestné činy podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Těchto trestných činů se dotyční mohli dopustit tím, že dary určené takzvaným spastikům, tj. lidem s ochrnutým svalstvem, směrovali jinam. Konkrétně některým známým Petra Hulinského. Podrobnosti naleznete v sekci Kauzy.

Kalousek

Nadační fond proti korupci zveřejnil dne 1. 7. 2014 prázdninové čtení „k vodě“. Čtenáři nabízí na jednom místě souhrn těch kauz, díky kterým se úředník a politik Miroslav Kalousek stal za 20 let nejvlivnějším politikem a zákulisním hráčem své doby. Podrobnosti naleznete v sekci Kauzy.

Mapa české korupce

Nadační fond proti korupci obdržel na počátku roku 2012 od anonymního autora soubor s několika dokumenty a s několika diagramy (grafy), které se snaží zachytit vzájemné osobní a jiné vazby významných činovníků politické scény a orgánů státní správy s fyzickými či právnickými osobami, které mají či měli co do činění s potenciálně klientelistickými, korupčními či kriminálními aktivitami v České republice za posledních 10, resp. 20 let. Autor přitom dle svého vyjádření vycházel z veřejných zdrojů, jejichž seznam tvoří součást zaslaných dokumentů. Závěry a informace jsou dle autora platné k  31. lednu 2012, tedy nejnovější dění není v dokumentech zachyceno. Podrobnosti naleznete v sekci Kauzy.

MPSV

Nadační fond proti korupci podal trestní oznámení na bývalého ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, jeho bývalého prvního náměstka Vladimíra Šišku a na neznámé pachatele. Důvodem je podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, zneužití informace a postavení v obchodním styku, přijetí úplatku a dalších. Podrobnosti naleznete v sekci Kauzy.

Nemocnice Na Homolce

Nemocnice Na Homolce nechala vydělat za působení bývalého ředitele MUDr. Vladimíra Dbalého na pronájmu vlastních skladů soukromé společnosti napojené na AK ŠACHTA & PARTNERS, resp. na Iva Rittiga. Podrobnosti naleznete v sekci Kauzy.

Restituce

Nadační fond proti korupci vypracoval na základě získaných poznatků analýzu Podivnosti kolem církevních restitucí, která shrnuje nejzávažnější skutečnosti týkající se vládou Petra Nečase protlačených církevních „restitucí“. Materiál je určen široké veřejnosti a svým pojetím umožňuje vytvořit si ucelený pohled na závažný přesun majetku, jaký církevní „restituce“ představují. Podrobnosti naleznete v sekci Kauzy.

SFŽP

Libor Michálek upozornil v prosinci 2010 policii i veřejnost na skutečnosti, které nasvědčovaly korupčnímu jednání v souvislosti se Státním fondem životního prostředí (SFŽP). Popsal zejména nátlak, kterému byl jako ředitel SFŽP vystaven ohledně některých veřejných soutěží a rovněž ohledně procesu ukládání volných peněžních prostředků SFŽP v bankách. Podrobnosti naleznete v sekci Kauzy.

Zdravotnictví

Nadační fond proti korupci na konci roku 2012 zveřejnil na svých stránkách (vizte níže) přehledový souhrnný text o korupci a o plýtvání veřejných prostředků v českém zdravotnictví a o jeho privatizaci. Text je určen především široké veřejnosti. Podrobnosti naleznete v sekci Kauzy.