2. května 2014 | Granty

Korupce při nákupu zboží pro záchranářské a bezpečnostní složky

Cílem projektu bylo objasnění obcházení zákona ve věcech výběrových řízení a odhalit korupční jednání a porušování povinností při správě cizího majetku. Městská policie hl. m. Prahy v mnoha případech nevypsala výběrová řízení a milionové nákupy pro záchranářské a bezpečnostní složky prováděla přes firmu XENA Praha s.r.o. Jako příklad sloužil nákup záchranářských nožů VICTORINOX. Na základě poskytnutých smluv a vlastní analýzy bylo podáno trestní oznámení pro porušování povinností při správě cizího majetku. Veškeré poznatky zjištěné při řešení tohoto projektu byly předány orgánům činným v trestním řízení.