4. srpna 2014 | Granty

Korupční a klientelistické jednání státních úředníků a manažerů státních podniků

V počátcích řešení projektu byly provedeny detailní rešerše z otevřených zdrojů k následujícím oblastem – nákup dopravních letadel CASA a záležitosti s tím související (např. mediální výstupy tehdejšího ministra financí Miroslava Kalouska), aktivity společnosti ČEZ (solární elektrárny a společnost Mibrag), pronájmy zdravotnických zařízení a k subjektům, které participují nebo by mohly participovat na církevních restitucích, včetně představitelů církví. Současně byly vytipovány osoby a subjekty, které pravděpodobně stojí v pozadí za řadou politických rozhodnutí, a které současně z těchto rozhodnutí jiných budou pravděpodobně profitovat. V současné době probíhá ověřování vytipovaných vazeb a pečlivé monitorování veřejných zdrojů, zákulisních informací apod. Doposud se podařilo získat některé informace či dokumenty k výše uvedeným oblastem, které jsou široké veřejnosti buď částečně, nebo zcela neznámé.

Vzhledem k tomu, že řešení projektu bude probíhat i v roce 2014, budou konkrétní výstupy prezentovány až po jeho ukončení a schválení správní radou.