11. srpna 2014 | Aktivity

Municipalita

Klientelistické zneužívání veřejné moci a vyvádění veřejných prostředků probíhá na úrovni samospráv ve stejné míře jako na centrální úrovni či ve státních podnicích. Základním předpokladem pro bujení korupce na lokální úrovni je rozšířený nezájem místních občanů.

Projekt Municipalita je koncipován jako osvětová akce, která má za úkol ukázat nejen mladým lidem, že podílet se na místní politice je nejen právo, ale svým způsobem i povinnost každého občana, a že se jedná o činnost, kterou mnozí z nich již nevědomky vykonávají. Cílem je vzbudit v lidech zájem o diskuse, o zasedání místních zastupitelstev, o hájení svých zájmů, jinými slovy popřít letargii a rezignaci. Tímto způsobem může potenciálně dojít i k postupné rehabilitace pověsti a zájmu celostátní politiky skrze zvýšený zájem občanů a postupné obsazování veřejného prostoru politickými, nikoli ryze oportunistickými skupinami.

Municipalita 2016/2017

Dne 7. 11. proběhl nejen první den Municipality, ale také oficiálně první projektový den Akademie mladých občanů pro rok 2016/2017. Sedmnáct nejúspěšnějších studentů středních škol napříč republikou dorazilo do Brna, kde na ně čekal den plný aktivit.

na začátku čekal účastníky naučný urbanistický workshop, kdy po boku Miloty Sidorové a Aleše Stuchlíka objevovali srkze naučnou procházku historické centrum Brna. Bylo jim ukázáno několik správných, ale i nesprávných využití veřejného prostoru v praxi.

Po obědě následovalo oficiální zahájení akce za přítomnosti prvního náměstka primátora, pana Petra Hladíka, který promluvil o své funkci v politice, a také o svých důvodech, proč ho jeho práce baví a doporučuje mladým ambiciózním lidem, aby se v politických sférách taktéž pohybovali.

Poté studenty poctil svou přítomností pan Janusz Koneczny z Nadačního fondu proti korupci, který prostřednictvím zábavné interaktivní besedy promluvil o problematice korupce, vysvětlil studentům funkci „špionážního svetru“, kdy skrze skrytou kameru můžeme přichytit osoby při nelegální činnosti.

Odpolední program byl věnován icebreakingovým a teambuildingovým aktivitám, kdy se studenti lépe seznámili a diskutovali mezi sebou na zadaná témata týkající se municipální politiky. Závěrem přednesl pan Ondřej Chybík prezentaci na téma architektury ve veřejném prostoru.

Workshop 3. ročníku Municipality 2015

Ve dnech 2. - 4. listopadu 2015 probíhal v Brně workshop vzdělávacího projektu Municipalita pro studenty středních škol, a Nadační fond proti korupci (NFPK) byl rovněž u toho! Koneckonců fond podporuje tuto studentskou soutěž již od jejího vzniku. Během praktického workshopu byli finalisté této soutěže seznámení se způsobem zkoumání závažných korupčních kauz, využívání některých veřejně dostupných nástrojů či činnosti NFPK. Workshop byl veden formou diskuse, která neměla konce. Pořadatelem této soutěže je spolek Mladí občané.

Studenti středních škol, kteří se chtěli soutěže zúčastnit, měli jasný úkol – napsat esej na jedno z těchto témat:

  1. „Představ si, že jsi členem místního zastupitelstva. Jak bys lidi nalákal, aby se aktivněji zapojovali do záležitosti obce a přesvědčil je o ezbytnosti aktivního přístupu občanů?“
  2. „Představ si, že jsi členem místního zastupitelstva a tvou zodpovědnosti je oživení veřejného prostoru. Jak se svou funkcí naložíš?“

Autoři nejlepších esejí měli možnost se zúčastnit zmíněného workshopu, během kterého mohli diskutovat s odborníky z různých oblastí veřejného života. Dokonce si mohli vyzkoušet jednání zastupitelstva fiktivního města Chmelova přímo v prostorách brněnského magistrátu. Během workshopu vedeného NFPK studenti navzdory svému věku aktivně diskutovali o tom, jak využívat obchodní rejstřík, zákon o svobodném přístupu k informacím, jakým způsobem lze korupci omezit či jak zkoumat podezřelé případy.

Projekt Municipalita byl již realizován v nejrůznějších atraktivních podobách a propagační spot tohoto projektu je ke zhlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=PrKv4zmC6ok

Municipalita 2014/2015

Finále letošního ročníku projektu Municipalita zná své vítěze!

Dvacet nejlepších účastníků z celé republiky se ve dnech od 2. do 4. února zúčastnilo vzdělávacího semináře a simulovaného jednání zastupitelstva na Magistrátě hlavního města Prahy pod záštitou Ing. Mgr. Ireny Ropkové, radní hlavního města Prahy pro oblast sociální politiky a školství. Finálové kolo soutěže ocenili jak samotní soutěžící, tak i partneři projektu, kteří vystoupili se svými přednáškami v rámci vzdělávacího semináře.

Při jednotlivých prezentacích a vystoupeních se účastníci dozvěděli například o podpoře whistleblowingu, o postavení českých municipalit v Evropě, o tzv. Zdravých městech a mnoha dalších tématech. Očekávaným bodem nabitého programu bylo simulované jednání zastupitelstva smyšleného města Chmelov, při kterém měli soutěžící možnost projevit své velké vyjednávací a argumentační schopnosti. Všichni finalisté předvedli své nezanedbatelné kvality, avšak pouze šest nejlepších se dočkalo prestižního ohodnocení. Za své snažení získali možnost absolvovat stáže v Parlamentu České republiky a navíc první tři se mohou těšit na vzdělávací exkurzi do Evropského parlamentu. Výherci jsou Pavel Linzer, Markéta Malá, Václav Malina, Jakub Huňka, Karolína Weissová a Lukáš Winkler.

Municipalita II

Dne 15.ledna 2014 odstartovala druhá část projektu Municipalita II zaměřená na vtažení středoškoláků do veřejného dění, především na úrovni místních samospráv. Je vedená formou soutěže a prvním úkolem je zpracovat strategický plán rozvoje obce. Z přihlášených prací budou vybraní 3 nejlepší, kteří získají hmotné ceny, nabídky spolupráce a budou moci prezentovat svůj strategický plán ve vybrané obci – to vše za podpory odborníků. Nadační fond proti korupci je partnerem tohoto projektu stejně jako u Municipality I, která úspěšně proběhla v minulém roce.

Do soutěže se mohou hlásit 3 členné týmy a již úvodní sestavení týmu je vhodné nepodcenit. Je důležité, aby takovýto tým fungoval kompaktně a práci si rozděloval spravedlivě. Během zpracovávání strategického plánu budou studenti využívat 3 hlavní metody práce: řízené rozhovory, analýzu veřejně dostupných zdrojů a výběrové šetření. Veškeré podrobnosti včetně metodologie najdete na internetových stránkách projektu Municipalita: http://municipalita.cz/instrukce.html. O projektu jsou informování ředitelé středních škol, nicméně budeme rádi, pokud budete šířit povědomí o této soutěži. Pamatujte, že uzávěrka prvního kola je již 15.3.2014!

Municipalita I

V prvním kole projektu, které proběhlo na jednotlivých školách, šlo především o vypracování testových otázek a napsání eseje na zadané téma. 21 autorů nejlepších prací pak bylo pozváno do druhého kola projektu, semináře, který se konal 21. a 22. listopadu v Praze. V rámci tohoto kola proběhly teambuildingové aktivity, dále workshopy zaměřené na jednotlivá témata: obecně téma místní samosprávy a jeho studium, téma korupce a téma místního rozvoje a využívání dotací. V neposlední řadě bylo zorganizováno simulované jednání zastupitelstva, kde účastníci řešili konkrétní problémy. Nejlepší účastníci byli odměněni nejen tradičními hmotnými dary, ale i možností stáže v Poslanecké sněmovně PČR. Všichni účastníci druhého kola pak dostali možnost stáže v Centru pro regionální rozvoj České republiky.

Výherci se stali: Dominik Macek (Gymnázium Havířov-Podlesí), Zdenka Šunková (Gymnázium Moravská Třebová), Denisa Linhartová (Gymnázium Budějovická – Praha 4), Tatiana Podstolnaya (Gymnázium Budějovická – Praha 4), Iryna Deket (Gymnázium Jateční – Ústí nad Labem) a Aleš Kubíček (Gymnázium Lovosice).

Nakonec připojujeme fotografii z finálového kola Municipality I, které pořadatele i účastníky utvrdilo v tom, že v pořádání projektu je třeba pokračovat, jelikož přináší konkrétní výsledky.