27. května 2016 | Aktuality

Bude kontrola nad bilionem Kč možná?

Pouhé čtyři senátní hlasy chyběly k tomu, aby byla schválena ústavní novela umožňující Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ) kontrolovat státní či městské firmy, státní fondy, samosprávy a další důležité instituce. Senát bohužel dne 26. května 2016 odmítl návrh na rozšíření pravomoci NKÚ, a to i přesto, že tyto kompetence se u zahraničních NKÚ prokazatelně osvědčily a ČR je téměř jedinou zemí v EU, kde NKÚ nemůže kontrolovat klíčovou část veřejných prostředků. Veškeré nejasnosti byly navíc během četných diskusí vysvětleny. Naděje ovšem neumírá – senátoři jsou stále pod tlakem, aby toto důležité opatření schválili, a proto přijali usnesení,[1] že se k návrhu na rozšíření pravomoci NKÚ vrátí, jen co Poslanecká sněmovna navrhne zjednodušení kontrolního systému. Odpůrci kontroly veřejných prostředků z řad senátorů nejspíš doufají, že k takové situaci nedojde a nesmyslně navázali jedno opatření na druhé. Zjednodušení systému je samozřejmě rovněž velice prospěšné, a proto apelujeme na vládu, aby příslušný zákon byl promptně projednán.

V letech 2014-2015 měl NKÚ zájem prověřit stavbu 4 stanic metra A v Praze. Původně vysoutěžená cena 22,6 miliard Kč vzrostla nakonec na 27,1 miliard Kč. Bohužel NKÚ nemělo pro tuto kontrolu potřebné kompetence a v nejlepším případě se mohlo zaměřit „pouze“ na 7,4 miliard Kč proplacených z evropských fondů. V tomto případu se nicméně objevila celá řada vysoce podezřelých okolností[2] a odborná kontrola ze strany NKÚ by rozhodně přinesla nezpochybnitelné závěry. Takovýchto případů je celá řada (viz kauza Opencard) a celkový objem těchto prostředků bez kontroly je více jak 1 bilion Kč.[3]  

NKÚ je nejvyšší kontrolní autoritou v zemi a skutečným strašákem různých klientelistických struktur, které měly plné ruce práce, aby prostřednictvím Senátu zabránily kontrole nad více jak 1 bilionem Kč veřejných prostředků. Je nanejvýš vhodné, aby se každý občan podrobně seznámil s tím, jak jednotliví senátoři hlasovali a tedy zdali mají skutečný zájem ochránit veřejné prostředky před rozkrádáním.[4] Byl to zkrátka jeden z četných minisoubojů, které budou pokračovat.[5]  

Rozšíření pravomoci NKÚ bude zvlášť velkou pomocí pro česká města a obce. Dokazuje to například zkušenost na Slovensku. Svaz měst a obcí Slovenska přímo vzkázal českých starostům: „Svaz měst a obcí Slovenska nepovažuje NKÚ za strašáka, ale za partnera, jehož závěry z kontrol přispívají k modernizaci a zefektivnění procesů na úrovni měst a obcí.“[6] Mezi senátory je mnoho komunálních politiků a někteří z nich paradoxně vzbuzovali dojem, jakoby NKÚ bylo nikoliv pomocníkem, ale spíše nepřítelem. NKÚ přitom městům ušetří prostředky, neboť nyní česká města a obce složitě najímají externí specialisty, kteří provádějí audity, zkoumají podvody atd. Díky NKÚ se podaří nastavit určité standardy či uvést příklady dobré praxe.

„Pro Rekonstrukci státu je tato změna jedním z 9 klíčových protikorupčních opatření a typické pro všechny organizace sdružené v této iniciativě je to, že se od prosazování kvalitní podoby těchto opatření nenechají odradit. Tak je tomu i v tomto případě, a proto bude Rekonstrukce státu tlačit na opětovné projednání tohoto návrhu s tím, že tentokrát se již senátoři nebudou moci vymlouvat na to, že nebyly podniknuty kroky proti duplicitě některých kontrol,“ okomentoval současný stav Janusz Konieczny, analytik Nadačního fondu proti korupci.

Kontakt: Janusz Konieczny, analytik NFPK, e-mail: janusz.konieczny@nfpk.cz, tel.: 604 270 132

[1] http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=80056

[2]http://ceskapozice.lidovky.cz/kauza-prazskeho-metra-o-rekordni-pokutu-nejde-hrozi-vetsi-prusvih-1d6-/tema.aspx?c=A131107_161849_pozice_137363

[3] http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/rozsireni-kontrolnich-pravomoci-nku#fakta-a-argumenty

[4] http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=16014&O=10

[5] http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/seznam-politiku

[6] https://www.facebook.com/RekonstrukceStatu/photos/p.1354128487937837/1354128487937837/?type=3&theater