9. prosince 2016 | Aktuality

Cena za odvahu 2016

Nadační fond proti korupci již šestým rokem uděluje Ceny za odvahu určené občanům, kteří se nebojí upozornit na korupci, bez ohledu na osobní následky. Letošními nositeli cen se stali Martina Uhrinová a Jiří Kotek. Fond mezi oba laureáty rozdělil bez mála 300 000 Kč.

Martina Uhrinová, bývalá ředitelka Odboru 69 - „Analýza a hlášení nesrovnalostí“ na Ministerstvu financí, upozornila na neobvyklé a podezřelé jednání úředníků v kauze Čapí hnízdo. Vše se snažila vyřešit standardní cestou, kdy sepsala všechny poznatky a informace do podnětu. Ten doručila Janu Kněžínkovi, odpovědnému za prošetřování případů týkajících se členů vlády. Případ se snažila aktivně řešit i s Andrejem Babišem a dalšími zaměstnanci Ministerstva financí, nicméně všechny tyto snahy o vyvození odpovědnosti byly zastaveny. V současné době je zařazena „mimo výkon služby“. Naopak úřednice, která vyzvídala informace o možném prošetřování kauzy u Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), v pozici ředitelky dříve zmíněného Odboru 69 Martinu Uhrinovou vystřídala.

Jiří Kotek již 25 let neohroženě upozorňuje na korupci a klientelismus v Karlových Varech. Za své nekompromisní a rázné postoje si vysloužil na dvě desítky trestních oznámení na svoji osobu, vinících jej z nejrůznějších trestných činů. Svým působením a na základě žalob, které inicioval, získaly Karlovy Vary zpět nejméně 110 milionů korun. Byl to právě on, kdo dostal na světlo světa záznam z nechvalně proslulé „karlovarské losovačky“, kde pověřená osoba dvakrát za sebou po dobu přes třicet sekund usilovně po hmatu hledala jakýsi lísteček se jmény uchazečů o miliardovou veřejnou zakázku na výstavbu multifunkční arény.

„Pro lidskou společnost je velmi důležité, že existují lidé, kteří se bez vlastního prospěchu a nehledíce na osobní rizika a následky nebojí upozorňovat na špatnosti. Tito odvážní lidé si zaslouží náš obdiv. Byli bychom samozřejmě rádi, aby kvalitní legislativa a funkční státní aparát zajistily spravedlnost. Nicméně na příkladu oceněné paní Uhrinové vidíme, že i když člověk postupuje přesně podle legislativy, nemusí se dobrat zdárného konce. Na druhou stranu je potěšující vidět, jako v případě Jakuba Čecha, že i mladá generace nesložila ruce do klína, ale aktivně se zapojuje do společenského dění. Jsem přesvědčen, že se nacházíme ve fázi zásadních společenských změn a máme příležitost již velmi brzy dosáhnout zásadně spravedlivější společnosti,“ okomentoval dnešní předávání Cen za odvahu Karel Janeček, zakladatel Nadačního fondu proti korupci.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné podpora a odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Ceny za odvahu uděluje Fond pravidelně již od svého založení v roce 2011. Podrobnosti k jednotlivým oceněným naleznete na webu http://www.nfpk.cz/oznamovatele.

Kontakt: Linda Majerová, ředitelka NFPK, tel.: 734 315 353, e-mail: linda.majerova@nfpk.cz