11. prosince 2017 | Aktuality

Ceny za odvahu 2017

Nadační fond proti korupci již po sedmé udělil Ceny za odvahu. Ty jsou určeny občanům, kteří se nebojí upozornit na korupci, bez ohledu na osobní následky. V letošním roce se jejich laureáty stali Miloslava Pošvářová, Jakub Čech a obecně prospěšná společnost ROMEA. Fond mezi oceněné rozdělil částky 12*213 Kč, 12*21*121 Kč a 1212 Kč, resp. 111 132 Kč, 30 492 Kč a 14 641 Kč.

Miloslava Pošvářová je soudní znalkyní v oboru dopravních staveb. I ve svém volném čase se často zabývala závažnými kauzami. V rámci své profese nepodlehla nátlaku a pokračovala ve své snaze o zavedení řady opatření, která přinášejí úsporu veřejných prostředků. V reakci na tyto své postoje musela opustit dobře placená místa a rovněž se potýkala s řadou nestandardních překážek.

Jakub Čech je bystrým a odhodlaným občanem, který důsledně zkoumá podezřelé informace o hospodaření a fungování města Prostějova. Dokáže se rychle zorientovat v legislativě a nařízeních a následně využít příslušné právní nástroje. Zároveň tvrdě a nekompromisně analyzuje aktivity osob, jejichž činnost je minimálně podezřelá. I přes svůj nízký věk již zakusil na vlastní kůži následky svého jednání a čelí trestnímu oznámení.

Obecně prospěšnou společnost ROMEA ocenil Nadační fond proti korupci za spolupráci při odhalování politické korupce a obchodu s bídou.

„Jsem velmi rád, že Nadační fond proti korupci stále nachází skvělé osobnosti, které si zaslouží Cenu za odvahu. Každý z doposud oceněných se stal díky svému statečnému jednání terčem útoků ve všech možných formách, mezi kterými nechybělo ani fyzické vyhrožování. Je důležité, aby oznamovatelé korupce a další občansky aktivní osobnosti, kteří se ve jménu spravedlivosti a pravdy odváží jít i do velkého osobního rizika, byli považováni za hrdiny, kterými skutečně jsou. Jsem rád, že právě k tomu Fond přispívá. Je ale stále třeba podmínky pro oznamovatele zlepšovat tak, aby měli zastání i prostřednictvím naší legislativy. Právě dnes žijeme v historicky jedinečné době přerodu lidské společnosti a je klíčovou zodpovědností každého z nás přispět v rámci svých možností ke zdárnému výsledku," okomentoval dnešní předávání Cen za odvahu Karel Janeček, zakladatel Nadačního fondu proti korupci.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné podpora a odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Ceny za odvahu uděluje Fond pravidelně již od svého založení v roce 2011. Podrobnosti k jednotlivým oceněným naleznete na webu http://www.nfpk.cz/oznamovatele.

Kontakt: Karel Škácha, ředitel NFPK, tel.: 602 681 513, e-mail: karel.skacha@nfpk.cz