27. června 2017 | Aktuality

Compet Consult – administrátor s vazbami

Nadační fond proti korupci nedávno zveřejnil informace o aktivitách společnosti Compet Consult, která administruje veřejné zakázky v libereckém a karlovarském regionu. Analyzováním činnosti této společnosti vyplouvají na povrch další podezřelé okolnosti veřejných zakázek a hlavně vazeb osob, které stojí za tímto administrátorem.

Jednou z předražených zakázek, které Compet Consult organizoval, je i zakázka „Rekonstrukce a přestavba MŠ Čtyřlístek, odloučené pracoviště Věkova“, kterou zadávalo město Liberec. Podle projektanta měla být cena 25 mil. Kč bez DPH. Nakonec se ale cena vyšplhala téměř k 40 mil. Kč. Zakázku získala společnost AWEA. Jednalo se o velmi jednoduchou kontejnerovou stavbu. Výrobců a dodavatelů těchto staveb je dostatek. V této zakázce ale byly podány jenom dvě nabídky. Pokud je podáno málo nabídek v soutěži, kde na trhu je spousta dodavatelů, musí být pes zakopán v zadávacích podmínkách, které nastavuje administrátor. Celou stavbu v konečném důsledku realizovala společnost Touax, která se zabývá modulárními stavbami. Společnost AWEA vystupuje jen jako nadbytečný prostředník. Použitou fintou, díky níž mohou podat nabídku jenom domluvení dodavatelé, byly nevýhodné obchodní podmínky. Administrátoři se často starají o nastavení obchodních podmínek, tedy o znění smlouvy. Nejčastějším omezením jsou nereálné termíny dodání anebo lhůty pro výstavbu, které není možné splnit. Administrátor na tak krátkou lhůtu váže smluvní pokutu, která má odrazující efekt na ostatní dodavatele. Domluvenému dodavateli se po uzavření smlouvy ustoupí a lhůta prodlouží, aby se vyhnul smluvním pokutám. Podobnou fintou zavání i zakázka na „Rekonstrukci jezdeckého klubu v Liberci“ z roku 2015 za necelých 26 mil. eur bez DPH, ve které zůstala jedna jediná nabídka.

Příkladem soutěže „na oko“, organizované Compet Consultem, byl tendr na Dodávku a implementaci informačních systémů IS OŘ 21,1 mil. Kč bez DPH. Nabídku podaly jen dvě společnosti – AutoCont CZ a YOUR SYSTEM, která zakázku vyhrála. Technické kvalifikační předpoklady zakázky jsou složité a velmi konkrétní, jasně „ušité na míru“. Jsou vyžadovány reference se specifickými vlastnostmi a zaměstnanci s atypickými zkušenostmi. U veřejných zakázek není legální, aby byly takto specificky vyžadované reference. Ty musí být co nejobecnější, aby se mohli ucházet dodavatelé, kteří dělali podobné zakázky, ne jenom ti, co dělali zakázky totožné. U této zakázky jsou vyžadovány reference, které jsou spíše věrným opisem vlastností zakázek, které má jako reference jenom jedna firma na trhu.

„Není divu, že oba domnělí konkurenti všechny podmínky pro účast v zakázce splnili pomocí úplně stejných subdodavatelů a jejich zaměstnanců. Těmito domluvenými subdodavateli jsou společnosti PER4MANCE, T-MAPY, KOMCENTRA a Radium. Aby soutěž s jedinou nabídkou nebila do očí, jedna společnost udělala krycí nabídku. Těžko mluvit o tom, že by tato soutěž byla opravdová a vedoucí k nejlepší nabídce,“ okomentoval zakázku JUDr. Miroslav Cák, specialista Nadačního fondu proti korupci na veřejné zakázky.

Martina Bufková Rychecká, majitelka společnosti Compet Consult, je také členkou dozorčí rady ve společnosti Cooper a.s. Nadneseně se dá říct, že vše začíná a končí ve společnosti Cooper a.s., která je jakousi platformou jedné z vlivných zájmových skupin v ODS. V této společnosti vystupuje společně s vícerými politicky a ekonomicky vlivnými osobami, od kterých můžeme odvodit prosazování společnosti Compet Consult jako administrátora zakázek veřejných institucí ovládaných ODS. Například s Alicí Šikošovou, manželkou plzeňského podnikatele Petra Šikoše. Její firma Casting Centrum se podle údajů na webových stránkách podílela na reklamní kampani ODS i energetického gigantu ČEZ. Šikošová je také členkou dozorčí rady gymnázia PORG, ve kterém přímo vystupuje Martin Roman. Manžel Alice Šikošové, Petr Šikoš, byl účastníkem legendární „Toskánské dovolené“, na které načerpávali sílu nejmocnější muži tehdejší korupcí prolezlé ODS. Mimo jiné Aleš Řebíček, Martin Roman a Marek Dalík.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupce ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: JUDr. Miroslav Cák, právník NFPK, tel.: 734 784 668, e-mail: miroslav.cak@nfpk.cz