20. března 2013 | Aktuality

Fondyeu.eu

Sdružení Naši politici o.s. ve spolupráci s Nadačním fondem proti korupci na dnešní tiskové konferenci představili nový analytický server http://fondyeu.eu.

Funkcionalita internetového projektu byla prezentována na konkrétních případech netransparentního vynakládání prostředků poskytnutých z evropských dotací.  Nová internetová aplikace Fondyeu.eu umožňuje jednoduché vyhledávání a propojování detailních informací týkajících se jednotlivých příjemců dotací EU, s nimi spojených projektů, veřejných zakázek, vizualizovaných ekonomických a personálních vazeb i spojení s osobami činnými v politické sféře.

Zadáním klíčového slova jednoduše vyhledáte:

  • příjemce evropských dotací – fyzická/právnická osoba
  • kolik dotací získal jednotlivec nebo společnost celkem
  • další získané dotace vzájemně propojených subjektů
  • konkrétní projekty – výše dotace, aktuální průběh projektu, dotační program, kolik již bylo proplaceno
  • veřejné zakázky z evropských peněz – cena, typ výběrového řízení, dodavatelé, popis zakázky.

Aplikace vizualizuje veškeré ekonomické vazby příjemce dotace a jeho případné spojení s politiky a nechybí ani přehled největších příjemců dotací a nejdražších projektů hrazených z evropských fondů.

„Internetový projekt Fondyeu.eu výrazně zvýší transparentnost informací o příjemcích dotací z Evropské unie i souvisejících veřejných zakázkách a zároveň poukáže na případy kontroverzních projektů placených z evropských dotací,“ uvedl Jiří Fiala ze sdružení Naši politici o.s.

Jak uvedl Petr Soukenka, ředitel Nadačního fondu proti korupci: „Je s podivem, že uvedenou databázi financuje soukromý nadační fond. Nejednalo se přitom o vysokou částku. Takto přehledné databáze by měly být vytvořeny státem, aby se zamezilo nepřehlednému a leckdy i nezákonnému čerpání finanční prostředků z Evropské unie.“

Kontakty: Jiří Fiala, analytik sdružení Naši politici, o.s. tel.: 774 629 247, e-mail: fiala@nasipolitici.cz,
Petr Soukenka, ředitel a analytik NFPK, tel.: 734 315 352, e-mail: petr soukenka@nfpk.cz

Podrobné informace a analýzy k projektu Zneužívání dotací EU

Záznam z tiskové konference - 20.3.2013

Mediální reakce