18. září 2013 | Aktuality

Fondyeu.eu – nové analytické aplikace

Sdružení Naši politici o.s. ve spolupráci s Nadačním fondem proti korupci představili na dnešním workshopu nové analytické aplikace proti netransparentním evropským dotacím v rámci serveru http://fondyeu.eu.

Sdružení Naši politici prezentovalo analýzu transparentnosti oficiálních seznamů příjemců evropských dotací a poukázalo na nesrovnalosti v projektech za více než dvě miliardy korun. „V databázi Ministerstva pro místní rozvoj, která má zveřejňovat veškeré schválené dotace v ČR, chybí řada projektů schválených již před několika lety. Obdobné chyby vykazuje také online přehled příjemců programu Lidské zdroje a zaměstnanost, zatímco OP Podnikání a inovace dokonce nezveřejňuje žádné informace o příjemcích za poslední dva roky,“ upozornil analytik sdružení Jiří Fiala.

Jak zmínil Petr Soukenka, ředitel Nadačního fondu proti korupci: „Fond financoval již vytvoření této databáze a rozhodně se jednalo o dobrou investici s velmi krátkou návratností, i když si myslím, že by měla být financována spíše ze státních peněz. Jak vyplývá z našich informací, tak Ministerstvo pro místní rozvoj pochopilo, že občanské sdružení dělá lepší práci než samotné ministerstvo a doplnilo kupodivu velmi operativně do vlastní (zdrojové) databáze spoustu nikoliv nevýznamných dotačních projektů. Věřím, že aktualizovaná verze databáze Fondyeu.eu bude sloužit nikoliv pouze Ministerstvu pro místní rozvoj jako inspirace pro jejich práci, ale že databáze se stane standardním zdrojem informací i pro policejní složky, další orgány státní správy a také veřejnost.“

Nadační fond proti korupci vznikl jako zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s tím, do jaké míry korupční jednání infiltrovalo celou státní správu. Jeho cílem je podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti, podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Naši politici, o.s. vytváří a provozuje nezávislé informační portály www.nasipolitici.cz a www.budovanistatu.cz. Portál Naši politici zveřejňuje informace o činnosti veřejné správy a jejích volených představitelích. Informuje rovněž o osobách majících zásadní vliv na formování a výkon veřejné správy v České republice. Portál Budování státu nabízí věcně a časově utříděná účetní data o hospodaření státu a jeho institucí.

Prezentace Workshop Nové analytické aplikace proti netransparentním evropským dotacím

Kontakty: Jiří Fiala, analytik sdružení Naši politici, o.s. tel.: 774 629 247, e-mail: fiala@nasipolitici.cz,
Petr Soukenka, ředitel a analytik NFPK, tel.: 734 315 352, e-mail: petr soukenka@nfpk.cz