S korupcí v Česku bojujeme od roku 2011. Podporujeme občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se krádež nazvat krádeží. Analyzujeme podněty, publikujeme, tvoříme legislativu a školíme v rámci Protikorupční akademie.
9. prosince 2014 | Cena za odvahu

František Mráček

Cena za odvahu NFPK 2014 - 50 000 Kč

František Mráček spojuje svou profesní dráhu s městskou hromadnou dopravou; v tomto oboru působí třicet let. Od roku 1982 do roku 1994 působí v Dopravním podniku Hlavního města Prahy. V letech 1994 – 2007 pracuje jako vedoucí oddělení a posléze odboru projektování v ROPIDu, poté dva roky v soukromém autobusovém dispečinku CDAP. V roce 2010 se Ing. František Mráček stává vedoucím Oddělení veřejné dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje. Je to zdánlivě logické vyústění jeho dosavadní profesní dráhy: Za svého působení v ROPIDu navrhl a zavedl rozsáhlý systém asi 150 příměstských linek Pražské integrované dopravy, který s dopravní politikou Středočeského kraje výrazně korespondoval. Kdo kompetentnější už by tuhle pozici měl obsadit?

Přesto se právě tenhle přivaděč k profesní silnici vyššího řádu ukáže jako mimořádně špatně sjízdný. Bezmála slepý. Zejména když František Mráček začne poukazovat na nestandardní praktiky při hospodaření s  prostředky kraje, mezi jinými na pochybnou investici do databáze a výpočetního modulu pro potřeby zpracování Stipendia Středočeského kraje. Software nejenže byl dodán se značným zpožděním, ale vykazuje značnou míru chybovosti. František Mráček jej podrobně otestuje a zjistí, že aplikace často určuje nesprávnou výši stipendia. Situace začíná být kritická, když nastala uzávěrka za školní rok 2011/12. Kraj přikazuje vyplatit částky spočítané ze software, přestože chyby dosahují několika milionů korun.

Nový vedoucí Oddělení veřejné dopravy se přesto nechová nijak opatrně. Naopak začíná zkoumat dotace plynoucí na veřejnou dopravu ve Středočeském kraji, aby zjistil, že ve stejných úsecích získávají dopravci dramaticky rozdílnou výši dotace. Pokračování této situace by způsobilo další tunelování veřejných prostředků; František Mráček proto začíná připravovat výpovědi smluv všem dopravcům včetně nového výběrového řízení s elektronickou aukcí a vyřešení jednotného integrovaného tarifu pro všechny autobusové linky včetně Českých drah na území celého kraje. K této akci získává zpočátku podporu vedení kraje. Klientelistické struktury napojené na kraj a jejich mocné lobbistické skupiny však neponechávají nic náhodě. Následkem byl lobbing dopravců, který zahájil aktivity k okamžitému odstranění Františka Mráčka ze své pozice.

Místo uznání začíná Ing. Mráček čelit šikaně, nátlaku, až nakonec přichází o místo. Jeho propuštění je evidentně účelové, on sám dokonce předloží nahrávku, na které mu jeho nadřízený sděluje, že se stal nepohodlným. Přesto je mu ze všech stran sděleno, že jakékoliv obranné kroky jsou zbytečné, zvlášť pokud má v úmyslu pokračovat ve svých aktivitách. Nakonec je paradoxně a nepochopitelně za důvod jeho propuštění z práce určena kauza žákovského jízdného. Oficiálně však bylo zrušeno oddělení veřejné dopravy a s ním pozice vedoucího.

František Mráček se s pomocí NFPK, který mu poskytl právní pomoc, přesto brání a podává stížnost na neplatnost výpovědi. Obvodní soud pro Prahu 5 prozatím nepravomocně uznal, že František Mráček byl z práce propuštěn nezákonně a přiznal mu náhradu soudního řízení a právo nastoupit zpět do práce. NFPK oceňuje Františka Mráčka Cenou za odvahu pro rok 2014.