S korupcí v Česku bojujeme od roku 2011. Podporujeme občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se krádež nazvat krádeží. Analyzujeme podněty, publikujeme, tvoříme legislativu a školíme v rámci Protikorupční akademie.
12. prosince 2017 | Cena za odvahu

Jakub Čech

Cena za odvahu NFPK 2017       30 492 Kč

Mládím proti korupci a klientelismu

Jakub Čech je, díky svému nekompromisnímu postoji proti podezřelému hospodaření v Prostějově, ve svých 17 letech inspirací nejen pro své vrstevníky. V době, kdy část české společnosti již ztrácela víru ve zlepšení situace. Díky jeho aktivitám se pod drobnohled dostala činnost prostějovských politiků a zákulisních hráčů. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a na Jakuba začal být vyvíjen nátlak. Nenechal se zlomit a stále pokračuje ve svých aktivitách.

Byl to on, kdo upozornil na problémy, související se stamiliónovou kauzou kolem olympijského centra v Prostějově. Popsal podezřelé okolnosti, burcoval veřejnost a komunální politiky k řešení. Poskytnutí dotací na tento projekt byl v gesci exnáměstkyně ministryně školství Simony Kratochvílové, která byla následně zatčena a obviněna z manipulace při poskytování dotací na sport. Ministerstvo školství totiž upravilo pravidla poskytování dotací podezřele výhodně i ve prospěch této stavby, kterou vlastní nejen město Prostějov či Olomoucký kraj, ale rovněž Tenisový klub v čele s kontroverzním sportovním lobbistou – Miroslavem Černoškem.

Jakub dění na místní radnici stále bedlivě sleduje a politiky „nenechá oddechnout“. Upozornil mimo jiné na střet zájmů primátorky Aleny Raškové v kauze pronájmu prostor právě pro školu, v níž je spolumajitelkou. V původním zápisu z jednání tato klíčová informace chyběla, na což Jakub upozornil. Patrný je velice vstřícný postoj města k soukromé škole primátorky. Následný průběh situace byl pak bizarní. Alena Rašková Jakubovi nejen že nepoděkovala, ale naopak na něj podala trestní oznámení a dožadovala se odškodného, přestože to není možné. Ze strany primátorky se tak jednalo o zastrašování. Samotný oficiální zápis byl pak dokonce dvakrát pozměněn. Jakub také upozornil rejstříkový soud, že zmíněná soukromá škola porušila zákon o účetnictví, když nezveřejnila finanční výkazy za posledních 10 let, a tak nebylo možné ověřit její hospodaření.

Obdobně postupovali rovněž náměstci primátorky Zdeněk Fišer a Pavel Smetana. Po upozornění na jejich střet zájmů při nakládání s městskými prostředky, byl Jakub opět zastrašován a politici dokonce požadovali po jeho rodičích 10 tisíc Kč. O to větší bylo jejich zděšení, když úředníci vyhodnotili Jakubův podnět jako oprávněný.

Jakub Čech čelí mnoha útokům, mimo jiné i ze strany Václava Klause mladšího, který jej označil za udavače a porovnal ho s osobou, symbolizující sovětskou propagandu. Bohužel se nepodařilo odvrátit postup vůči Jakubovu otci, který měl jako zaměstnanec města na starost běžný chod místního kina a za podivných okolností byl propuštěn pro údajnou nadbytečnost.

Jakub se pravidelně účastní veřejných diskusí, jezdí na debaty a akce pro mladé, na kterých se snaží mobilizovat k vyšší občanské angažovanosti. Pravidelně zveřejňuje články, kde odhaluje kauzy města Prostějov a Olomouckého kraje. Kéž by mladých lidí, jako je Jakub, bylo více.