S korupcí v Česku bojujeme od roku 2011. Podporujeme občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se krádež nazvat krádeží. Analyzujeme podněty, publikujeme, tvoříme legislativu a školíme v rámci Protikorupční akademie.
18. října 2012 | Cena za odvahu

Jakub Klouzal

Cena za odvahu NFPK 2012 - 100 000 Kč

Jakub Klouzal nastoupil do pozice ředitele odboru centrálních systémů a technologií na Ministerstvu zahraničních věcí ČR v roce 2008. Již krátce po svém nástupu zjistil, že v uvedené instituci nefungují standardní procesy v oblasti veřejných zakázek. Dokumentace k veřejným zakázkám byla neúplná, nebo nebyla dohledatelná, výběrová řízení probíhala za podivných okolností.

Informace, které naznačovaly, že klíčovou osobou v nestandardních veřejných zakázkách na MZV v oblasti IT je vrchní ředitel sekce zpracování informací Lidinský, předal vedoucím pracovníků ministerstva. Zejména řediteli útvaru koordinace veřejných zakázek, vrchnímu řediteli sekce logistické Tomáši Krylovi, bezpečnostní ředitelce Jiřině Kozelkové, finanční ředitelce Dagmar Janů a následně i náměstkovi MZV panu Čermákovi.

Většina z výše uvedených pracovníků mu doporučovala, aby informace nepředával dalším nadřízeným a nechal si je pro sebe. Poté, co byli informováni o nejasnostech při dalších veřejných zakázkách, bylo mu doporučeno, aby vše oznámil na policii. Zjistil rovněž, že někteří lidé, kterým informace předal, se přímo podíleli na jím jmenovaných ekonomických machinacích u veřejných zakázek.

Vzhledem k nečinnosti výše uvedených osob, rozhodl se Jakub Klouzal, informovat přímo tehdejšího ministra Kohouta. Po této schůzce skončil ve své funkci vrchní ředitel Lidinský. Ministr Kohout dále nařídil prošetření VZ v oblasti IT. Po provedení základního šetření však skončila úřednická vláda.

Po nástupu Karla Schwarzenberga do úřadu ministra se úředníci, do jejichž kompetence veřejné zakázky a audity spadaly, snažili nepravosti zatajit. Z tohoto důvodu se Jakub Klouzal rozhodl opět informovat svého nejvyššího nadřízeného o možném podezření na rozsáhlé plýtvání s veřejnými prostředky a na nestandardní procesy při zadávání VZ. Ministr se k věci postavil čelem a razil politiku „padni komu padni“ a nařídil opětovné šetření bez důsledného dohledu nad probíhajícími kroky.

Vzhledem ke stálé nečinnosti ze strany ministerstva se Jakub Klouzal obrátil na Nadační fond proti korupci, který mu poskytl právní pomoc a úzce na této kauze stále spolupracuje.

V tomto období bylo Jakubu Klouzalovi, který byl v té době stále zaměstnancem ministerstva, vyhrožováno fyzickou likvidací a byl na něj vyvíjen psychický nátlak. Byl donucen na svou funkci rezignovat. Následně mu byla nabídnuta neadekvátní pozice z hlediska jeho odbornosti a dostal výpověď.

Ze strany ministra Schwarzenberga došlo k nabídce na mimosoudní vyrovnání, které však stále nebylo realizováno a shromážděné materiály nebyly doposud vyzvednuty.

Nadační fond proti korupci udělil Jakubu Klouzalovi za jeho protikorupční jednání a občanskou statečnost Cenu za odvahu, která je spojena s předáním šeku v hodnotě 100 000 Kč. V současnosti se v této kauze připravuje podání trestního oznámení.

Nyní pracuje Jakub Klouzal v bankovním sektoru jako architekt se specializací na cyber security.

Články