23. února 2015 | Aktuality

Janusz Konieczny: Chudí lidé jako loutky

Pondělní glosa

Peníze, cigarety či šampon za změnu zdravotního pojištění. Nejchudší vrstva obyvatel je snadnou kořistí podvodníků či nepoctivých spekulantů. Počítá totiž doslova každou korunu a za pár drobných provede mnohdy téměř cokoliv. Toto jednání je vysoce neetické a často rovněž protizákonné. Během zkoumání kupčení s hlasy v komunálních volbách zástupce Fondu navštívil mnoho vyloučených lokalit a některá zjištění o fungování tohoto prostředí jsou doslova alarmující.

Někteří majitelé ubytoven přistupují ke svým nájemníkům jako k armádě osob, která je musí poslouchat doslova na slovo. Ve volbách tak mají příkaz volit určitou stranu a navíc ještě dostanou na ruku několik stovek korun. Tento přístup se stejně tak zneužívá při různých masových akcích či shromážděních – zkrátka pokud máte nějaké přání, místní mafiáni Vám vyhoví. Mají totiž již vyzkoušený systém kupčení zneužívání situace některých chudých rodin.

Tento přístup lze ilustrovat na ukázkovém příkladu sjednávání zdravotního pojištění. Kontaktovala nás jistá osoba z vyloučené lokality a popsala, jak několik osob obchází postupně všechny byty ubytoven a nabízí cigarety, potraviny, šampony či dokonce 500 Kč za zapsání se do jisté české zdravotní pojišťovny. Tato akce probíhala pravděpodobně se souhlasem majitelů ubytoven, kteří takto získali provizi za každého sjednaného pojištěnce. Máte pocit, že je toto jednání legální? Kdepak – je v rozporu s platnou právní úpravou, která zdravotním pojišťovnám zakazuje (např. § 5 odst. 4 zákona č. 280/1992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách) takovéto praktiky při náboru pojištěnců.

Položil jsem si otázku, zda je tento případ výjimkou či pravidlem. Různé osoby z vyloučených lokalit skrz na skrz Českou republikou mi oznámily, že zdravotní pojištění se takto sjednává docela běžně. Absurditou této situace je fakt, že tyto chudé rodiny často ani netuší, jakou zdravotní pojišťovnu vlastně mají sjednanou analogicky, stejně tak netuší, koho ve volbách volily, ačkoliv se voleb zúčastnily. Tito lidé dokonce podepíší dokumenty, aniž by tušili, co podepisují a stávají se z nich doslova loutky.

Samozřejmě, že vinen je nikoliv pouze ten, kdo poskytuje úplatek, ale i ten, kdo ho přijímá. V každém případě ve vyloučených lokalitách, kde je prodej drog a prostituce (dle mého odhadu i s nezletilými dívkami) na denním pořádku, klesá chuť do života. Povinností společnosti je tyto praktiky analyzovat a postihnout především ty, kteří tuto situaci zneužívají. Je nezbytné proto kontaktovat minimálně příslušnou pojišťovnu či policii. Korupci totiž výrazně omezíme nejenom postižením zlojedů v korupčních kauzách či prosazením protikorupčních opatření. Možná nejdůležitějším předpokladem je změna vnímání etických hodnot.

Janusz Konieczny - projektový manažer NFPK