23. října 2013 | Aktuality

Karel Randák osvobozen!

Dnes 23. října 2013 pokračovalo soudní řízení proti Karlu Randákovi. Karel Randák i další spoluobviněná byli soudem osvobozeni, jelikož soud shledal, že uvedený skutek není trestným činem a dále pak tím pádem neprojednával otázku zveřejnění, ani otázku, kdo skutek spáchal.

Karel Randák, člen správní rady Nadačního fondu proti korupci, byl spolu s další obviněnou obžalován pro trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji, kterého se měli společně dopustit zveřejněním informací o výši platu Jany Nagyové (dnes Nečasové), bývalé vrchní ředitelky Sekce kabinetu dřívějšího předsedy vlády Petra Nečase.

V průběhu dnešního líčení měl být vyslechnut bývalý předseda vlády Petr Nečas a další zbývající svědkové. Petr Nečas se opakovaně omluvil z dnešního líčení, tentokrát z důvodu pracovní neschopnosti. Svědci z Úřadu vlády trvali na svých výpovědích, ze kterých bylo patrné, že manipulace s výplatními páskami na Úřadu vlády probíhala bez jakýchkoliv pravidel a ke zveřejnění tedy mohlo dojít i prostřednictvím mnoha dalších osob.

„Celé toto soudní řízení mi přišlo jako z jiného světa. Uvedené pásky jsem nikdy nezveřejnil, jak jsem zmiňoval od začátku. Navíc paní Nagyová, resp. nyní paní Nečasová, byla v době, kdy byly zveřejněny, vysoce postavenou osobou, a veřejnost tak měla právo znát výši jejího platu. Když byl nakonec zveřejněn, tak bylo jasné, proč se tenkrát na Úřadu vlády tolik bouřili. Jsem rád, že soud takto dopadl, i když nemohl ani dopadnout jinak. Navíc sama paní Nečasová u soudu prohlásila, že jí nebyla způsobena žádná škoda,“ uvedl Karel Randák.

„Jsem rád, že řízení nedopadlo jako absurdní drama, ačkoliv to v jeho průběhu vypadalo všelijak. I přes urputnou snahu policie, která se některé „důkazy“ snažila získat i postupem v jasném rozporu s trestním řádem, soudkyně JUDr. Dana Šindelářová prokázala, že spravedlnost v této zemi ještě existuje. Je však s podivem, že se státní zástupkyně proti rozsudku odvolala ihned na místě, jelikož ve své závěrečné řeči prakticky nereagovala na vývoj věci v hlavním líčení,“ doplnil obhájce Karla Randáka Petr Kočí.

Kontakty: Petr Kočí, tel.: 777 626 065, Karel Randák, tel.: 603 489 731