31. července 2017 | Aktuality

Karel Škácha: Těžká váha odolává

Pondělní glosa

Městský soud v Praze vynesl v únoru 2017 rozsudek ve věci tunelování společnosti Oleo Chemical, dalšího zápasu boxera Ivo Rittiga. Soudu trvalo několik měsíců, než rozsudek vyhotovil v písemné podobě i s odůvodněním. V médiích poté proběhlo jeho hodnocení, zmiňují i údajnou pochybnou roli NFPK v této věci. Podle našich informací ale taková interpretace ani neodpovídá průběhu hlavního líčení, natož zjištěním samotného soudu.

Rozsudek má skoro tři sta stran, vyjmenujme to důležité: Podle soudu společnost Oleo Chemical uzavřela za miliony se společností Cokeville Assets několik smluv o poradenství, a to nebylo nikdy poskytnuto. Tedy nehospodárně. Z tohoto důvodu soud také potrestal obžalované ze společnosti Oleo Chemical i obžalovaného Petera Kmetě zastupujícího společnost Cokeville Assets. Soud neuvěřil tvrzení obžalovaných ze společnosti Oleo Chemical, že poskytování služeb ze strany společnosti Cokeville nemohlo být fiktivní, neboť v takovém případě by platili třetí osobě za nulovou protislužbu a tím by tunelovali vlastní společnost.

Soud zároveň ale řekl, že obžalovaný Michal Urbánek ze společnosti Oleo Chemical pravděpodobně očekával, že za společností Cokeville stojí vlivná osoba. Dle výpovědí svědků při hlavním líčení měly být na adresu společnosti Cokeville Assets vypláceny provize, a za tou stál Ivo Rittig.

Budí to logicky opět dojem, že někdo nabízí pravidelné poptávky služeb nějaké velké firmy. Kdo mu kývne, musí se podle odvedené práce měsíčně radit. Otázka mohla být jednoduchá, buď ty nebo někdo jiný, tam to mám domluvený. Stříbro by se pak rozdalo po zásluze, kdo by nekývl, neměl by nic. Jenže to vypadá, že se to sesypalo, lidi byli nespokojení a vše vyplulo na povrch.

Rittig je dobrý hráč, takže v ohrožení začal direktem na získané důkazy. V médiích se hojně zmiňovalo téma chybějících datových nosičů, které původně vydal obžalovaný Jaroslav Kubiska. Mělo se tím dokumentovat „pochybení“ Policie. Z rozsudku soudu plyne, že Kubiska předal dva flash disky, z nichž Policie pořídila přesnou (bitovou) kopii. Poté oba nosiče Kubiskovi vrátila. Soud v průběhu hry Kubisku najednou vyzval, aby znovu předložil původní fyzické flash disky. Ten uvedl, že je již nemá, nicméně data na nich původně uložená má, a ty vydal soudu na DVD. Kriminalistický ústav následně provedl srovnání dat vydaných na původních dvou flash discích (jejich kopie měla policie) s daty opětovně vydanými na DVD. Ústav dospěl k závěru, že se shodují. V médiích prezentovaný „problém“ s flash disky ve skutečnosti neexistuje, někdo prostě prošel krok po kroku celou kauzu a našel potencionální znevěrohodnění důkazu, kterému soud z procesních důvodů musí uvěřit. I to někdo za něco umí.

Proti rozsudku soudu podal státní zástupce odvolání. Je pravděpodobné, že odvolání podali i někteří obžalovaní. Věcí se tedy dále bude zabývat ještě minimálně Vrchní soud v Praze. Kauzy kolem Ivo Rittiga tak nekončí a dál nás to stojí miliony.

Karel Škácha - ředitel NFPK