4. prosince 2017 | Aktuality

Kauza Pavla Severy nekončí

Nadační fond proti korupci disponuje textem usnesení státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové z listopadu tohoto roku, kterým se ruší rozhodnutí Policie ČR z letošního léta o odložení trestního oznámení na bývalého dlouholetého vysokého politika a nyní generálního sekretáře TOP 09 Pavla Severu. Kauza, v níž byl Severa policií prověřován mj. pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu podvodu týkajícího se směnek v hodnotě necelých jedenácti milionů korun, tak ještě nekončí.  

Na mimořádně podivné policejní odložení zmíněného trestního oznámení Fond upozornil tiskovou zprávou dne 30. října 2017 (více zde). O rozhodnutí policie posléze informovala i média. Připomeňme, že Severa byl policií dva roky prověřován v souvislosti se směnkami v hodnotě necelých jedenácti milionů korun. Tyto prostředky měl získat od svého dlouholetého kamaráda podnikatele Zdeňka Švece. Směnky se však objevily až po podnikatelově smrti, přičemž okolnosti jejich vzniku provází řada pochybností. Existenci pochybností, rozporů i listinných důkazů, svědčících proti Severovi a jeho verzi příběhu kolem směnek, zmiňuje na šestnácti stranách i zevrubné policejní usnesení z léta tohoto roku. S pouhým odkazem na presumpci neviny, zásadu „při pochybnostech ve prospěch pachatele“ a absenci přímých důkazů však policie v témže usnesení případ odložila. Fond se v tiskové zprávě nad závěrem policie podivil a s odkazem na trestní řád přitom poukázal na zjevný rozpor mezi zevrubným odůvodněním a závěrem policie o odložení věci.                                 

Proti usnesení policie o odložení trestního oznámení byla ještě před medializací podána poškozenou stranou stížnost. O ní dne 23. listopadu 2017 rozhodl dozorující státní zástupce tak, že usnesení jako nezákonné zrušil a uložil policii, aby o věci znovu jednala a rozhodla. Státní zástupce policii nijak nešetřil a mj. konstatoval:     

Ze shora uvedeného je nepochybně zřejmé, že výrok usnesení policejního orgánu a jeho odůvodnění jsou vzájemně v rozporu, když na jedné straně (ve výrokové části) je vysloven právní závěr, že nejde o podezření z trestného činu, a na straně druhé (v odůvodnění) se de facto argumentuje výlučně proti němu. (…) Bude nezbytné, aby výrok jeho rozhodnutí korespondoval s připojeným odůvodněním, a aby argumentace použitá v odůvodňovací části byla logickým i vnitřně nerozporným podkladem pro výrok samotný.“                                    

Dozorující státní zástupce tak de facto potvrdil závěr Fondu a názor právních odborníků. Je ovšem s podivem, že zmíněný státní zástupce si do „očí bijícího“ rozporu v usnesení policie dříve nevšiml a bylo třeba jej na to upozornit stížností. Příběh směnek generálního sekretáře TOP 09 tak zatím nekončí.  

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupce ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: Martin Soukenka, analytik NFPK, e-mail:  martin.soukenka@nfpk.cz