26. října 2016 | Aktuality

Kdy odstoupí policejní prezident Tomáš Tuhý?

Nadační fond proti korupci zveřejnuje trvající mimořádně závažné pochybností kolem policejního prezidenta Tomáše Tuhého. Fond tím reaguje na prodloužení termínu předložení zprávy parlamentní vyšetřovací komise k reorganizaci policie a na snahy nejen předsedy komise odvádět pozornost jiným směrem.        

Krátce před policejní realizací v září 2014 byl podnikatel David Tesařík o této plánované akci informován. Chtěl znát další detailní informace o této chystané akci a vyměňoval si SMS zprávy s osobou, která také komunikovala s držitelem mobilního přístroje, do něhož byla později vložena karta dnes již bývalé manželky Tomáše Tuhého. Podle usnesení GIBS, které Fond nedávno zveřejnil, to byla současná partnerka policejního prezidenta, která sama navedla policejní vyšetřovatele GIBS k bývalé manželce Tuhého a k jeho synovi ohledně možného vysvětlení vyšetřované SMS komunikace (str. 9 zde). Podle usnesení GIBS Tuhého syn následně předložil vyšetřovatelům jiný typ mobilního přístroje, než jaký měl předložit. Když byl na rozpor upozorněn, využil práva vysvětlení nepodat, neboť by mohl způsobit nebezpečí trestního stíhání osobě blízké.        

Usnesení GIBS usvědčuje ze lži nebo ze ztráty paměti hned několik osob nejen z úzkého okolí policejního prezidenta. Pro ilustraci citujme (zde): „(…) Žádná ze zainteresovaných osob (...) nedokázala (…) tuto okolnost vysvětlit. Beze všech pochybností bylo také zjištěno, že policejnímu orgánu GIBS byl (...) předložen jiný telefonní přístroj, než ten, jehož IMEI odpovídalo učiněným zjištěním. (…) Tyto skutečnosti vyvracejí výpověď Jiřího T., že v Praze někdy v létě 2013 ztratil dvě sim karty (…).“ Nakonec, z možné lži nebo z katastrofální ztráty paměti usvědčuje usnesení samotného policejního prezidenta. Ten totiž zapřel SMS komunikaci s bývalou mluvčí Úřadu vlády a pracovnicí Ministerstva pro místní rozvoj Janou J. (zde): „Na dotaz, zda byl v telefonickém kontaktu s Janou J., uvedl, že poslední rok až rok a půl nebyl nebo si to spíše neuvědomuje. Na to byl předložen výpis aktivního a pasivního volání ze dne 10. 8. 2015 mezi jeho účastnickým číslem a Janou J., ke kterému pouze uvedl, že si to neuvědomuje.“ Od komunikace přitom v té době uběhly pouhé čtyři měsíce. Na vzájemnou komunikaci s policejním prezidentem si nepamatovala ani Jana J. (zde): „Jana J. uvedla, že se zná s policejním prezidentem ze společenských a pracovních aktivit, jestli na něj má kontakt, neví.“

Právě uvedené citace pouze umocňují závažné pochybnosti kolem policejní reformy. Připomeňme, že policejní prezident Tuhý ujišťoval pracovníky ÚOOZ o podpoře ze strany policejního prezidia jen krátce před tím, než bylo oznámeno rozhodnutí o faktickém zrušení útvaru (zde nebo zde). Nakonec dodejme, že už „jen“ na základě Tuhého výrazného překročení povolené rychlosti v obci by na západ od České republiky následovala rezignace z funkce policejního prezidenta. Tuhý přitom v minulosti bezpečnost na silnicích označil za svou prioritu (zde): „Chceme, aby občané České republiky vnímali, že policie je tady proto, aby je chránila před dopravním pirátstvím, před dopravní nekázní.“ Jaké piráty měl na mysli?

Mediální smršť k danému tématu okomentoval Karel Janeček, zakladatel Nadačního fondu proti korupci: „Mediální kampaň, která se objevila v souvislosti s příchozí/odchozí SMS, je výborným příkladem, jak vychytralá manipulace dokáže potlačovat pravdu a vytvořit falešnou představu o domnělé nevině. Obrátí-li se někdo utajeně a s důvěrou na někoho a žádá-li podrobnosti o plánované policejní realizaci, potvrzuje tím jen vinu osloveného – a nikoli jeho nevinu. Tzv. „vysvětlení" ve skutečnosti zločince Tuhého a spol. ani částečně neobhajuje.“

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné podpora a odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: Linda Majerová, ředitelka NFPK, e-mail: linda.majerova@nfpk.cz, tel.: 734 315 353