NFPK podal v únoru 2012 trestní oznámení na tehdejšího ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, jeho tehdejšího prvního náměstka Vladimíra Šišku a na neznámé pachatele. Důvodem bylo podezření ze spáchání trestného činu porušení…
20. prosince 2013 | Tiskové zprávy

Konečné rozhodnutí ÚOHS ve věci Drábkových experimentů na MPSV ČR

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) vydal dne 18. 12. 2013 konečné rozhodnutí, kterým zakazuje společnosti Fujitsu Technology Solutions s.r.o. plnění z dodatků č. 5 a 6 k Prováděcí smlouvě č. 85/2011 stran zavádění nového informačního systému (dále jen „IS“) na výplatu nepojistných sociálních dávek na úřadech práce. Zároveň ÚOHS potvrdil pokutu Ministerstvu vnitra ČR.

Nadační fond proti korupci opakovaně upozorňoval na to, že Jaromír Drábek a Vladimír Šiška si svérázným způsobem vykládali zákon o veřejných zakázkách. Zároveň si také neuvědomovali, že nepracují v soukromé firmě, ale na velmi exponovaném ministerstvu.

Celý příběh začal 3. 4. 2012, kdy nadační fond na své tiskové konferenci informoval o tom, že Drábek se Šiškou se rozhodli rozbořit stávající funkční informační systém (IS) a nahradit ho, v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, systémem novým od svých kamarádů. Již tehdy fond upozorňoval na to, že Drábek se Šiškou se chovají nezákonně. Fond ovšem nemohl, vzhledem k nedostatku aktivní legitimace, podat podnět na ÚOHS. Tuto úlohu na sebe převzala společnost Student Agency Radima Jančury v zastoupení Sdružení INDOC. Primárním cílem Radima Jančury bylo zachránit peníze daňových poplatníků, neboť náklady na nový informační systém byly a budou vynaloženy zcela neúčelně a neefektivně.

První bitva, která trvala téměř dva roky, byla nakonec vyhrána. Během těchto dvou let byly zpracovány stovky stran různých stížností, podnětů a posudků.

Válka ovšem vyhrána není a příběh bude i nadále pokračovat. Je zcela nepřípustné, aby finanční prostředky, které byly IT firmám vyplaceny nezákonně, těmto firmám zůstaly. Tyto finanční prostředky patří daňovým poplatníkům. Student Agency bude bojovat dál. Bohužel, nemalé finanční prostředky, které Student Agency do této kauzy investovala, jí nikdo nevrátí.

Případ je i smutným mementem současného stavu ve veřejných zakázkách na IT, když boj proti korupci v nich musí iniciovat firma, jež se zabývá prodejem dovolených, autobusovou a železniční dopravou.

Jak uvedl ředitel NFPK Petr Soukenka: „Přijde mi naprosto neuvěřitelné, co ti dva pánové dokázali napáchat, během jejich krátkého působení na MPSV. Vyjma toho, že napáchali přímou finanční škodu, tak také naprosto zbytečně zaměstnali armádu právníků, úředníků a prakticky zdecimovali úřady práce. Jsem přesvědčen o tom, že neexistuje v historii České republiky po roce 1989, příklad ministerstva, které dokázali dva úředníci takto zdevastovat.“

Radim Jančura, majitel Student Agency, pokračuje: „Všichni, kdo se tehdy v IT oblasti pohybovali, velmi dobře věděli, co Drábek se Šiškou páchají. Nikdo z nich nenašel odvahu se jim postavit a nikdo podnět na ÚOHS neposlal. Dokonce sama společnost OKsystem se připojila k podání naší společnosti až se zpožděním.“

Kontakt: Linda Majerová, projektová manažerka NFPK, tel.: 734 315 353, e-mail: linda.majerova@nfpk.cz, www.nfpk.cz