16. května 2016 | Aktuality

Lenka Deverová: Hysterie okolo neziskových organizací

Pan prezident Zeman prohlásil, že „pokládá většinu neziskových organizací, čest výjimkám, za pijavice, které jsou přisáté na státním rozpočtu, a považoval bych za rozumné, aby se dotace těmto organizacím vyplácely úměrně tomu, co si dokážou vydělat samy“. Sociolog Petr Hampl řekl, že to jsou firmy obchodující s lidskou naivitou a ideály, za nimiž jsou lidé, kteří nemají zbytky svědomí. Přisadili si i někteří další politici.

Nepamatuji se na tak otevřené a koncentrované projevy nesnášenlivosti vůči neziskovkám. I to svědčí o něčem nezdravém v české společnosti. Každá paušalizace je špatná. Existuje spousta organizací, které dělají práci, na kterou stát nestačí. Jsou prostorem pro realizaci dobrovolnických aktivit, ale i pro vysoce profesionální činnosti. V oblasti sociální péče je téměř polovina poskytovatelů sociálních služeb neziskovkami. Obdobně jsou nepřehlédnutelné v oblasti vzdělávání, volnočasových aktivit, v oblasti charity a humanitárních akcí. V neziskových organizacích pracuje řada profesionálů, kteří by se velmi dobře uplatnili i v oblasti byznysu, ale věnují se práci v neziskovkách, které realizují nikoliv privátní posláni. Veřejnost velmi často ani nevnímá, že má co dělat s tzv. neziskovkou – nevěřím, že návštěvníci Dejvického divadla nebo Činoherního klubu přemýšlejí o tom, že jsou na představení v neziskovce, nebo že ti, kteří volají o pomoc Horskou službu, se otřásají odporem, že je jedná o neziskovou organizaci. Doufám, že většina lidí je rozumnější, než naši politici a posuzuje to, co která organizace dělá a nikoliv to, jaké je právní formy. A financování z veřejných rozpočtů? Politikům nevadí, že veřejné rozpočty saturují téměř 100% činnost příspěvkových organizací, které nejsou ani motivovány šetřit, ani motivovány si samy vydělávat. Ale jsou poslušné. Neziskovky, které se starají o věci veřejné a otevřeně kritizují nepravosti, tuto poslušnost postrádají.

Možná někdy dráždí to označení „neziskovka“, „nezisková organizace“ – veřejnost toto většinou chápe jako to, že tyto organizace nemají či dokonce nemohou mít zisk, a proto je musí financovat buď veřejné rozpočty, nebo lidi svými příspěvky. To je ale veliký omyl, možná i pana prezidenta. Řada z těchto organizací získává prostředky vlastní činností a umějí to, veřejné rozpočty nejsou jejich výlučným zdrojem. To, že jsou „neziskové“ označuje skutečnost, že si zisk mezi sebe nerozdělí jejich zakladatelé nebo členové jejich orgánů, neexistují zde žádné dividendy, ale musejí zisk použít pro realizaci činnosti, k níž jsou založeny.

Od politiků nic neočekávám. Oni potřebují udělat vše pro to, aby byli znovu zvoleni, protože oni jsou přisáti k veřejným rozpočtům. Ale věřím ve zdravý rozum ostatních lidí, kteří rozeznají, co je dobře a co nikoliv. Jak u neziskovek, tak u politiků. Mimochodem pan prezident i jeho paní mají každý svůj nadační fond, tedy neziskovku. Ale to asi budou ty čestné výjimky, které pan prezident ve svém odsudku pijavic zmínil.     

P.S. Nadační fond proti korupci je též neziskovka a ze státního rozpočtu nemá a nechce mít ani korunu.