10. dubna 2017 | Aktuality

Lenka Deverová: Středoevropská univerzita znovu jako vyhnanec?

Pondělní glosa

Všichni, kdo jsme měli počátkem 90. let minulého století co do činění se zakládáním Středoevropské univerzity (CEU) a její činností v České republice s obavami sledujeme situaci v Maďarsku po schválení tzv. lex CEU. Středoevropská univerzita jako mezinárodní vysoká škola, která klade důraz na podporu demokracie a lidských práv a zcela specificky kombinuje regionální studia s mezinárodní perspektivou, je zase haněna a vyháněna. Vytváření mezinárodní komunity studentů a absolventů, kteří jsou nositeli demokratických tradic občanské společnosti, prostě není tím, na čem mají politici střední Evropy zájem.

Česká republika přitom má v historii Středoevropské univerzity svou smutnou roli. Středoevropská univerzita byla založena v roce 1991 v Praze. Václav Klaus ale neměl zájem na budování silného nezávislého intelektuálního centra a k G. Sorosovi měl velmi odmítavý vztah. Bylo tedy pouze otázkou doby, než Klausova vláda odmítla plnit závazek přispívat na nájem budovy a platy českých zaměstnanců Středoevropské univerzity proti Sorosově podpoře ve výši 25.000.000 USD. Bohužel se na odchodu Středoevropské univerzity z Prahy podepsala i většina rektorů ostatních vysokých škol, kteří v ní spatřovali silného konkurenta a v podstatě odchod této instituce z Prahy uvítali.

Andrej Babiš v současné situaci sice nabídl možnost, aby se Středoevropská univerzita přemístila zpět do Prahy (což může být jen předvolební rétorika), proti lex CEU se postavili i představitelé některých vysokých škol, ale odezva ostatních zejména politiků je povětšinou chladná až odmítavá. Ostatně chladné až odmítavé jsou postoje nemalé části veřejnosti vůči organizacím občanské společnosti obecně.

Zástupci osmi českých vzdělávacích institucí v dopise Viktorovi Orbánovi píší: „ …diskriminační zneužívání práva je charakteristikou nedemokratických, autoritářských režimů, o kterých jsme předpokládali, že se po zkušenostech z minulého století do Evropy již nevrátí.“ Je to varování. Kéž se Středoevropské univerzitě podaří svou existenci uhájit.  

Lenka Deverová - právnička, členka dozorčí rady NFPK