S korupcí v Česku bojujeme od roku 2011. Podporujeme občany, kteří se odmítají s korupcí smířit a nebojí se krádež nazvat krádeží. Analyzujeme podněty, publikujeme, tvoříme legislativu a školíme v rámci Protikorupční akademie.
9. prosince 2014 | Cena za odvahu

Leo Steiner

Cena za odvahu NFPK 2014 - 100 000 Kč

Tak trochu americký sen, samozřejmě po česku. Husákovo dítě, vstupující do dospělosti na prahu nové, demokratické etapy vývoje společnosti. Do maturitního ročníku ho doprovodí zvonění klíčů, do řad KDU- ČSL ho v prvním ročníku pedagogické fakulty přivede věrnost principům jako „Nepokradeš“, „Nevydáš křivého svědectví proti bližnímu svému“. Vystuduje obory tělesná výchova – občanská výchova, které předznamenají jeho vzestup i střet s mocí. Vytrvalé úsilí, ale taky fair play. Veřejná angažovanost, ovšem přirozeně spojená s občanskou odpovědností. Nic, co by se ve vyšších patrech politiky nosilo.

Jenže to Leo Steiner zatím neví – ani nezvažuje. Do vyšších pater politiky nemíří. Míří do základních škol v Mostě, vyučovat děti ze sociálně vyloučených lokalit. Poslední rok učitelské kariéry stihne ještě prožít na střední škole v Mostě, kde učí ekonomii, marketing a management, ale to už se blíží zásadní zlom v jeho životě.

V roce 2000 nastupuje do Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje, a.s., jako vedoucí Euro Info Centra Most; není mu ještě 30 let. Za dva roky na to je jmenován ředitelem Odboru podpory podnikání. Souběžně se zaměstnáním začíná učit na vysoké škole a různých kurzech v blízkých oborech jako je regionální rozvoj, Evropská unie a dotační management. Zde působí čtyři roky a poté přechází na dva roky do vedení oblastní charity, kde prostředí dotačních programů důvěrně pozná ze strany těch, kdo o podporu žádají. V roce 2007 přechází na druhý břeh – tam, kde se žádosti hodnotí a dotace rozdělují: Stává se náměstkem úseku projektové přípravy a kontroly Státního fondu životního prostředí ČR. Zodpovídá za využití dotací v řádu miliard. Má pod sebou více jak stovku lidí. A před sebou? Co má Leo Steiner před sebou?

Chvíli patrně doufá, že post ředitele Úřadu Regionálního operačního programu Severozápad, na který je počátkem roku 2012 vypsáno výběrové řízení. Sám tvrdí, že přihláška, jíž podal, byla víceméně testovací, těžko ale uvěřit, že jiskřička naděje v něm nedoutnala. Už šest let dojíždí za prací do Prahy, rád by se vrátil domů do Ústeckého kraje. Konkurz sice nevyhraje, úspěšný kandidát mu však nabídne post ředitele Odboru řízení programu. Leo Steiner souhlasí s tím, že projde standardním výběrovým řízením. To se také stane.

Jeho předchůdce, který mu předává agendu, se netají znechucením z místních poměrů. Spolu s ním odcházejí další tři klíčoví zaměstnanci – z téhož důvodu. Leo má přesto chuť pověst úřadu napravit a také víru, že to dokáže. Brzy však pozná, že celý program, v němž má být během 7 let rozděleno 19 miliard, je od počátku nastaven tak, aby tyto peníze mohly být nelegitimně vyvedeny. Rozkradeny, řečeno  Leo Steinerem - celý ROP Severozápad je jeden velký tunel. Jako člen Monitorovacího výboru, který má hlídat rozdělování dotací, vystupuje se svým zjištěním o neuvěřitelném systémovém mafiánském rozkrádání eurodotací. Nejdříve sám a poté společně s Transparency International podává trestní oznámení na vedení programu. „Nepřidáš se k většině, když páchá zlo“ – také to stojí v knize, kterou má Leo na nočním stolku. Kolotoč vyšetřování, mediálních prohlášení a výhrůžek se roztáčí.

Leo Steiner končí na eurodotačním úřadu. Hejtmanka ústeckého kraje a dotační úřad naopak podává trestní oznámení na něj. Vedení kraje ještě zkouší použít strategii pobouřených spravedlivých. Zneuctěných, kteří budou hájit svou čest. Všichni obvinění svorně odmítají. Leo Steiner se vrací do mostecké charity, kterou ovšem po roce musí opustit, jelikož je jí vyhrožováno vedením kraje, že si na kraji „neškrtne“. Po krátké anabázi se v letošním roce vrací na stejnou pozici do Státního fondu životního prostředí

Policie přesto zadrží náměstka hejtmanky Pavla Koudu, ředitele dotačního úřadu Pavla Markvarta a další čtyři osoby a obviní je ze zneužití pravomoci úřední osoby a poškození zájmu evropského společenství. České i evropské audity potvrzují selhání systému a na rok celý operační program zastavují. EU vyměřuje ČR astronomickou pokutu ve výši 2,5 miliardy, jíž platí napůl Ústecký a Karlovarský kraj a napůl stát. Vedení Ústeckého kraje se více jak rok odmítá přidat jako poškozený k vymáhání těchto obrovských škod od viníků. Leo Steiner se stává zmocněncem prvního krajského referenda „Platit musí viníci“, které podpoří podpisem více jak 11 tis. občanů kraje. V září letošního roku konečně stojí před soudem 8 obžalovaných, z nichž jedna má statut spolupracující osoby. Obžalovaným hrozí až 12 let vězení. V den zahájení jednání soudu se Ústecký kraj společně s ministerstvy nečekaně připojuje k vymáhání náhrady téměř miliardové škody, které jim tyto osoby způsobily. Je to velké vítězství občanů kraje nad zvůli kmotropolitiků. Nadační fond proti korupci mu uděluje Cenu za odvahu pro rok 2014.