16. října 2017 | Tiskové zprávy

Malý krok pro ŘSD…

Koncem loňského roku podal Nadační fond proti korupci podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek při opravách komunikací. Dotyčným zadavatelem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), které rozdělovalo jednotlivé zakázky na opravy svodidel na více podlimitních a tím porušila zákon. Rozhodnutí ÚOHS z dubna tohoto roku donutilo ŘSD nejen zaplatit pokutu ve výši 50 000,- Kč, ale hlavně změnit dosavadní praxi v obcházení zákona. To značně pomůže transparentnosti zadávacích řízení a omezí se prostor pro případné korupční praktiky.

Na základě podnětu Nadačního fondu proti korupci podaného v listopadu roku 2016 vydal Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci zahájení správního řízení o přezkoumání postupu Ředitelství silnic a dálnic ČR při zadávání zakázek na opravy svodidel mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ÚOHS rozhodnutí, ve kterém konstatuje porušení zákona o veřejných zakázkách a za spáchání správního deliktu udělil ŘSD pokutu ve výši 50 000,-Kč.

ÚOHS ve svém odůvodnění napsal, že ŘSD se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, tím, že nedodržel postup stanovený v § 13 odst. 3 zákona, když rozdělil předmět veřejné zakázky na výměnu svodidel na veřejnou zakázku malého rozsahu „D1 Oprava svodidel – výměna nevyhovujících svodidel dle platných TP“ a veřejnou zakázku malého rozsahu „D1 Oprava svodidel – výměna betonových svodidel ve SDP“, čímž došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limit stanovený v § 12 odst. 2 zákona, v důsledku čehož nezadal veřejnou zakázku v některém z druhů zadávacích řízení uvedených v § 21 odst. 1 zákona, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky.

Zmíněná pokuta má pouze symbolický význam. Daleko důležitější je fakt, že od zmíněného rozhodnutí lze pozorovat transparentnost a dodržování zákona ze strany ŘSD. Je to malý krok pro tento státní podnik, ale velký pro spravedlnost veřejných zakázek,“ okomentoval kauzu Martin Šorm, analytik NFPK

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupce ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Příloha: Rozhodnutí ÚOHS č. j.: ÚOHS-S0079/2017/VZ-12296/2017/551/DBo

Kontakt: Martin Šorm, analytik NFPK, tel.: 734 257 861, e-mail: martin.sorm@nfpk.cz