8. prosince 2014 | Aktuality

Martin Šorm: Díky Vám...

Pondělní glosa

Dlouhá desetiletí vlády rudé hvězdy, jednoduchých sloganů a světlých zítřků nalomila řadu společenských pravidel, které v normální společnosti fungují. Vždyť jen pojem občanská společnost byl pro mnohé z nás zcela novým, když zazníval z úst prezidenta Havla v obnovených Hovorech z Lán. I v současnosti tento pořad boří zajetá pravidla, ale o krtečkovi psát opravdu nechci.

Dobrovolně se sdružující obyvatele, respektive občanskou společnost, k sobě pojí společný zájem či problém a v ideálním případě i společná cesta, jak naplnit svůj cíl, a to vše bez propojení na státní struktury.

Ruku v ruce s nově se rodícími nevládními neziskovými organizacemi se objevil i další pojem - donátor, který byl ze slovníků osmdesátých let minulého století zcela vymazán. Donátor totiž ze svých finančních prostředků napomáhá vzniku a chodu některých z forem činnosti aktivních občanů a to se samozřejmě zcela vymykalo strážcům normalizace.

Donátor, na rozdíl od sponzora, investuje do dlouhodobých projektů, od nichž neočekává žádnou protislužbu, ale věří ve smysluplnost podpory konkrétního záměru.

Donátorem se může dnes stát opravdu téměř každý, kdo je ochoten finančně pomoci řešení společenskému problému či jevu. Některé projekty můžeme podpořit jen zdviženým palcem, jiné zasláním DMS či nákupem výrobku. Přesto donátory rozděluje jeden specifický faktor. ODVAHA.

Odvahu totiž donátor nepotřebuje k podpoře například projektu zabývajícího se výsadbou stromových alejí či záchranou jedinečných mokřadů. Vůbec tím nechci snižovat smysluplnost a prospěšnost celé řady aktivit, jen chci poukázat na ten rozdíl podporovatelů.

Donátor Nadačního fondu proti korupci totiž, na rozdíl od většiny podporovatelů jiných záslužných projektů, musí mít odvahu postavit se tak rozšířenému a nebezpečnému jevu. Musí si uvědomit, že nese svoji kůži takzvaně na trh, že se může stát terčem podivných praktik ze strany státních organizací, že se od něj odvrátí někteří obchodní partneři, či že mu to dá „sežrat“ jeho zaměstnavatel. Podporovatel NFPK prostě musí mít odvahu jít do toho a odměnou budiž mu je o to větší zasloužený pocit naplnění, z pocitu vědomí, že udělal něco, na co jiní nemají odvahu.

Dovolím si tedy na závěr poděkovat všem podporovatelům Nadačního fondu proti korupci! Donátorům, bez jejichž financí by to prostě nešlo, donátorům, kteří pravidelnou částkou zaslanou na účet fondu vyjadřují svoji vytrvalost a víru v nás, všem podporovatelům, kteří stojí při nás a dávají nám smysl naší činnosti.

Martin Šorm - analytik NFPK