31. října 2016 | Aktuality

Miliarda z veřejných peněz prosazená nestandardním lobbingem

          

Těsně před volbami, 5. 10. 2016, vláda schválila zákonné navýšení minimální mzdy pro řidiče veřejných linkových autobusů. Celkově více jak jednu miliardu korun musí najít ve svém rozpočtu kraje, s možným přispěním státu. Jedná se ovšem o peníze především pro soukromé dopravce. Soukromí dopravci se na navýšení mezd až o 40 % podílet nebudou. Prosazení tohoto těžko vysvětlitelného kroku je navíc postaveno na nestandardním lobbingu. Centrum nezávislé investigace (CNI) a Krajské Protikorupční pracoviště v Liberci (KPKP) za podpory Nadačního fondu proti korupci proto podrobně zmapovali celý příběh, který ilustruje současnou nerovnost ve vztahu mezi soukromými dopravci a veřejnou správou.

Požadavek na zakotvení minimální mzdy pro řidiče ve veřejných soutěžích vzešel z odborové organizace soukromého dopravce BusLine a.s., která je dlouhodobě známá kritizovanými smlouvami s Libereckým krajem a Dopravním podnikem města Liberec a Jablonec nad Nisou i vztahy s místní politickou reprezentací. Podle podrobné analýzy majetkové struktury BusLine, kterou CNI a KPKP zpracovali (článek a analýza), je patrné, že v pozadí firmy je stále klíčovou postavou Jiří Vařil, který byl ve společnosti BusLine donedávna předsedou představenstva a figuruje přitom ve společnostech, které poskytly firmě BusLine nemalé prostředky. Tatáž osoba je přitom členem Výboru pro dopravu v Libereckém kraji a nově také dopravním expertem v Asociaci krajů ČR.

A právě Asociace krajů ČR hrála v celém případu zásadní roli, neboť tato instituce přednesla Vládě požadavek na zvýšení mezd. V rámci nátlaku byla dokonce vyhlášena stávková pohotovost mimo jiné u soukromého dopravce BusLine v rámci takzvané Jablonecké výzvy. “Jiří Vařil figuruje na všech frontách a je nutno si položit otázku, zdali zastupuje zájmy společnosti BusLine, iniciátora zvýšení mezd Asociaci krajů ČR anebo zájmy Libereckého kraje, který se bude podílet na financování zvýšení mezd řidičů,“ dodává analytička CNI Šárka Trunkatová.

Výsledná dohoda je natolik výhodná pro soukromé dopravce, že s přihlédnutím k celému příběhu je nutné se ptát, zda nakonec za požadavkem odborů nestál sám dopravce. Těmto spekulacím nahrávají také široké konexe Jiřího Vařila napříč politickými stranami i ovládnutí odborů vedením firmy. Tento krok narušuje veřejné soutěže o dotace na veřejnou autobusovou dopravu. Řidiči si zaslouží vyšší mzdy, nicméně musí je hradit sám dopravce. „Během veřejné soutěže musí dopravce podat takovou nabídku, ze které bude schopen adekvátně zaplatit své vlastní řidiče. Soukromí dopravci, kteří ve své nabídce počítali s adekvátní mzdou pro své řidiče, mohli veřejnou soutěž nespravedlivě prohrát a dochází zde tedy k dalšímu plýtvání s veřejnými prostředky,“ vysvětlil analytik Nadačního fondu proti korupci Janusz Konieczny.

Cílem CNI a KPKP není zpochybnit nárok na adekvátní ohodnocení řidičů, které je v současné době neúnosné, ale poukázat na nesystémovost a neprůhlednost přijatého řešení. Vláda se sice tímto krokem před volbami pochlubila, ale zatím není jisté ani to, kdo peníze na platy poskytne v roce 2017. Jisté je pouze navýšení ceny, kterou stát a veřejný rozpočet vydá na zajištění veřejné dopravní obslužnosti.

Podrobnější informace nalezente na webu CNI.

Kontakt: Jaroslav Tauchman, analytik KPP, e-mail: j.tauchman@seznam.cz, tel.: 777 749 346