NFPK podal v únoru 2012 trestní oznámení na tehdejšího ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, jeho tehdejšího prvního náměstka Vladimíra Šišku a na neznámé pachatele. Důvodem bylo podezření ze spáchání trestného činu porušení…
14. srpna 2012 | Tiskové zprávy

Ministerstvo vnitra České republiky (MV) ztratilo dokumentaci k veřejné zakázce z roku 2008, jejíž originály jsou nutné pro rozh

Ministerstvo vnitra České republiky (MV) ztratilo dokumentaci k veřejné zakázce z roku 2008, jejíž originály jsou nutné pro rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) o zastavení plnění pochybné zakázky za 2 miliardy korun!

Nadační fond proti korupci (NFPK) ve spolupráci se společnostmi STUDENT AGENCY a INDOC bojuje za zákaz plnění ze smluv a zastavení čerpání veřejných prostředků v objemu 2 mld. korun, vzniklého v souvislosti s pochybným zaváděním Drábkova nového informačního systému (IS) nepojistných sociálních dávek na úřadech práce v České republice. Ten v důsledku své nefunkčnosti způsobil chaos na úřadech práce, dodnes není zcela funkční a je oproti původnímu systému v současné době trojnásobně předražený (viz zde).   Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) přitom zneužilo (viz zde) Rámcovou smlouvu na poskytování licencí k produktům Microsoft z roku 2008, z čehož ministra Drábka obvinil i bývalý ministr vnitra Ivan Langer, který tuto smlouvu podepisoval (viz zde). Na základě podání příslušných podnětů k ÚOHS nyní tento úřad rozhodne o dalším osudu plnění zakázky.

Za tím účelem se ÚOHS obrátil se žádostí na MV o dodání originálů dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Uzavření rámcové smlouvy na poskytování licencí k produktům Microsoft“ z roku 2008. MV odpovědělo, že originály předmětné dokumentace neposkytne, neboť se tyto originály ztratily, resp. že je zcizili vlastní zaměstnanci, kteří odešli z MV. Citujeme ze stanoviska MV ze dne 31. 7. 2012:

„…MV aktuálně nedisponuje originálem dokumentace, resp. většinu postoupené dokumentace drží v prostých kopiích. Tento stav je způsoben nuceným odchodem při snižování stavů pracovníků resortu či odchodem odpovědných a věcně příslušných pracovníků z jiných než organizačních důvodů. Pracovníci ministerstva dále pokračují v dohledávání příslušných dokumentů včetně spolupráce s externími subjekty, které se podílely na realizaci veřejné zakázky, aktuálně však nedisponují dalšími indiciemi, které by pomohly předmětnou dokumentaci dohledat v originálních dokumentech…“

Chování MV je naprosto skandální a předpokládáme, že jak ministr vnitra Kubice, tak premiér Nečas vyvodí důsledky z toho, jakým způsobem je nakládáno s úředními dokumenty a originály smluv na MV. Upozorňujeme dále, že MV tímto přiznalo několikeré porušení zákonů a deklarovalo směrem k potenciálním významným investorům a Evropské unii, jakým způsobem je v ČR nakládáno s nejzávažnějšími dokumenty a s obchodními tajemstvími. Předpokládáme dále, že Evropskou komisi bude toto vyjádření zajímat i vzhledem k tomu, že přibližně 800 milionů korun zmíněné zakázky má uhradit Evropská unie.

V souvislosti s výše uvedenou zakázkou se nikoliv nezajímavou jeví i informace, že na MV došlo v poslední době k personálním změnám, které mají zajistit další „bezproblémové“ pokračování plnění Drábkovy zakázky a tím čerpání veřejných prostředků…

Kontakt: Martin Soukenka, analytik NFPK, e-mail: martin.soukenka@nfpk.cz, www.nfpk.cz