20. září 2016 | Aktuality

Ministerstvo zdravotnictví hájí zájmy lobbistických skupin

Od července účinný zákon o registru smluv narušuje zájmy farmaceutických firem, dodavatelů zdravotnických prostředků a lobbistů ovládajících české zdravotnictví. Zákon ukládá povinnost uveřejňovat smlouvy s veřejnými institucemi skrze centrální informační systém. Toto uveřejnění bude dokonce od poloviny roku 2017 podmínkou účinnosti smluv. Zájmem lobbistických skupin je náležitosti smluv tajit. Ministerstvo zdravotnictví jim vyšlo vstříc a doporučilo některá ujednání smluv neuveřejňovat. Kryje tak neprůhlednosti kolem výplat bonusů, poskytování darů a praxi vyvádění prostředků z veřejného zdravotního pojištění.    

V květnu proběhlo na Ministerstvu zdravotnictví setkání zástupců farmaceutických firem, velkodistributorů léčiv, nemocnic, dodavatelů zdravotnických prostředků, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a Svazu zdravotních pojišťoven. Na půdě ministerstva debatovali nad „citlivostí“ ujednání smluv, která by uveřejněním v registru mohla ohrozit jejich obchodní tajemství (vizte zde)…

Za citlivé ujednání byla mj. označena výše bonusů z objemu léčivých přípravků dodaných nemocnici (a mechanismus jeho určení) nebo výše slevy z ceny přípravků. Ministerstvo doporučilo nezveřejňovat mj. zejména veškeré informace o mechanismu výpočtu bonusů (slevy) a související platební podmínky. Proč množstevní bonusy? Ceny, za které nemocnice odebírají od dodavatelů léčivé přípravky (zdravotnické prostředky), hradí nemocnicím zdravotní pojišťovny. V případě, že jsou tyto úhrady dostatečně nadhodnoceny, je možné, aby dodavatel po čase vrátil část z ceny dodaného „zboží“ zpět nemocnici. Takto získané i značné finance ale nemocnice již nevrátí pojišťovně a ponechá si je pro svoji potřebu. Může s nimi naložit dle libosti – i nehospodárně. Jde vlastně o podvod na pojišťovnu. Je doloženo, že u dodávek zdravotnických prostředků tvořily bonusy i přes 40 procent původní ceny (zde). O nejméně tato procenta mohla být cena hrazená pojišťovnou nižší – a nemocnice chudší. Existuje ale ještě varianta, že dodavatel bonus nemocnici neposkytne a vše si ponechá – nebo poskytne jen zlomek toho, co by mohl poskytnout…  

Za citlivé smluvní ujednání je považována i výše daru, kterou farmaceutická firma daruje nemocnici, stejně jako účel daru a platební podmínky. Ministerstvo proto nemocnicím doporučuje příslušná citlivá ustanovení o získaných darech před vložením do registru znečitelnit. Neexistuje jediný rozumný důvod, proč tajit účel daru nemocnici, kromě případu, že je tento účel problematický, neoprávněný nebo trestný.

Jednání ministerstva připomíná zákazníka v restauraci, který doporučuje číšníkovi, jak utajeně šidit zákazníky…“, okomentoval situaci analytik Nadačního fondu proti korupci Martin Soukenka.  

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislou iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné podpora a odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: Martin Soukenka, analytik NFPK, e-mail: martin.soukenka@nfpk.cz