7. května 2012 | Tiskové zprávy

Ministr Drábek opět klame veřejnost!

Ve včerejším diskusním pořadu TV Prima Partie ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek opět spoléhal na neznalost problematiky ze strany široké veřejnosti a klamal diváky, když obhajoval zavádění nového informačního systému na Úřadech práce ČR. NFPK má důkazy.

Na přímý dotaz moderátora, zda nový systém funguje, Jaromír Drábek doslova odpověděl:

Ten systém funguje do té míry, že od ledna každý měsíc jsou dodrženy zákonné termíny výplat. Řada těch dávek je vyplácena prostřednictvím agendových systémů těch původních - to jsou dávky, které byly přiznány v roce 2011. Dávky, které jsou přiznávány v roce 2012 - od 1. ledna - tak jsou všechny administrovány tím novým agendovým systémem.

NFPK má ovšem k dispozici nové, zpřesněné údaje, které mluví zcela jinou řečí: z celkového počtu všech vyplacených dávek bylo pomocí nového informačního systému vyplaceno v lednu jen přibližně 5 %, v únoru zhruba 20 % a v březnu 22 % všech dávek. Zbytek byl a stále je vyplácen pomocí původního systému. Ministrem zmiňovaná „řada dávek“ je tedy ve skutečnosti „drtivá většina“ všech dávek! A chlubí-li se Jaromír Drábek, že všechny dávky byly pomocí nového systému vyplaceny včas, pak hovoří jen o pěti, resp. dvaceti procentech všech vyplacených dávek!

Ministr Drábek dále v pořadu prohlásil:

Za první čtvrtletí máme jasné účetní doklady - zaplatili jsme 52 milionů korun za nové agendové systémy, to je číslo, které je naprosto jasné, a ty účetní doklady jsou naprosto jednoznačně prokazatelné. Vloni byla, když to vezmeme na čtvrtletí, tak byla cena běhu toho systému 115 milionů korun, prostě ta čísla jsou jasná.

Tady ale pan ministr míchá jablka s hruškami, a dobře to ví! Suma 52 milionů korun totiž neobsahuje částku za naprogramování nových aplikací, ale pouze cenu za provoz těchto aplikací. Naproti tomu suma 115 milionů korun v sobě obsahuje jak náklady na provoz původních aplikací, tak částku za naprogramování původních aplikací za uvedené období (a další náklady). Podle přesných údajů, které má NFPK k dispozici, přitom náklady na provoz (bez naprogramování, školení apod.) původních aplikací za celý rok 2011 činily zhruba 192 milionů korun, včetně DPH, tedy za čtvrt roku částku 48 milionů korun. Nový systém, pomocí něhož je stále vypláceno pouze od pěti (v lednu) do dvaceti (únor, březen) procent všech dávek, stojí tedy více, než původní systém, pomocí něhož byl minulý rok vyplácen veškerý objem dávek! Jinak řečeno: náklady na nový systém jsou nejméně čtyřnásobkem porovnatelných nákladů na původní systém za první čtvrtletí tohoto roku. Plyne to z vlastních slov Jaromíra Drábka!

Není to poprvé, co ministr Drábek lže a klame veřejnost, viz http://www.nfpk.cz/cz/aktuality/1000881.

Kontakt: Martin Soukenka, analytik NFPK, e-mail: martin.soukenka@nfpk.cz, www.nfpk.cz