14. března 2016 | Aktuality

Minuta demokracie

Rekonstrukce státu představuje nový nástroj pro snadnou komunikaci veřejnosti s politiky. Na stránce www.minutademokracie.cz se lidé mohou pravidelně zapojovat do Minutových výzev k událostem týkajícím se transparentnosti a dobrého vládnutí.

Z devíti zákonů pro zvýšení transparentnosti a posílení dobrého vládnutí (good governence), které Rekonstrukce státu podporuje, byly dosud schváleny tři. V tomto volebním období byl zatím uveden do praxe pouze jeden - “bezpřílepkový” jednací řád Sněmovny. “Vládní koalice přestává tlačit reformní zákony sněmovnou, nestaví se dostatečně rázně za nástroje kontroly veřejných prostředků a prozatím ani není schopná se srozumitelně vyjádřit k tomu, jak chce nastavit pravidla řešící střety zájmů vlastních členů,” říká koordinátor projektu Rekonstrukce státu Martin Fadrný. Platforma nevládních organizací  proto chce umožnit občanům, aby byli mnohem častěji v kontaktu se svými zákonodárci a jejich předvolební sliby jim připomínali. Už při podzimním schvalování zákona o registru smluv se zájem veřejnosti ukázal jako nezbytná podmínka jeho přijetí.

"Zapojení veřejnosti prostřednictvím takzvaných ambasadorů bylo vždy významnou součástí projektu Rekonstrukce státu. Nyní bychom rádi umožnili přispět k větší transparentnosti české politiky i těm, kteří mají méně času," dodává Fadrný.

Rekonstrukce státu dnes zveřejňuje novou webovou stránku a spot s hercem Ondřejem Cihlářem, které jsou součástí kampaně s názvem Minuta demokracie. Kampaň bude probíhat především na sociálních médiích a cílí na mladé lidi a místní opinion makery se zájmem o veřejné dění. V první Minutové výzvě se lidé mohou obracet na členy tří parlamentních výborů s požadavkem, aby do projednávané novely zákona o registru smluv nevkládali žádné další výjimky pro jiné státní firmy kromě navrženého Budvaru. "Tlak veřejnosti již na podzim velmi pomohl k přijetí dva roky připravovaného zákona, který může zprůhlednit až 500 miliard korun vynakládaných z veřejných prostředků. Věříme, že se opět najde dost lidí, kteří nechtějí, aby byl zákon dále porcován ještě předtím, než vůbec začne platit," doplňuje Václav Zeman z Rekonstrukce státu. Další výzvy budou na stránce zveřejňovány během nejbližších týdnů.

Rekonstrukce státu je společný projekt 18 nevládních organizací, stovek aktivních občanů, podnikatelských asociací a odborníků. Usiluje o prosazení zákonů, které zlepší kontrolu veřejného hospodaření a klientelistických vazeb.

Více informací:

Václav Zeman, Rekonstrukce státu

tel.: 734 202 656

mail: vaclav.zeman@frankbold.org

20 minut denně trávíme na Facebooku

11 minut čekáním ve frontě

5 minut denně si stěžujeme na nedostatek času

Kolik minut z každého dne věnujeme demokracii a zájmu o veřejné záležitosti?